بایگانی برچسب: s

مبارزه با پولشویی

براى مقابله با پولشویى حكم شرعى و الزام قانونى داریم

بـا ابـلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی، حركت كشـور در زمینـه جلوگیری از ورود درآمدهای ناشـی از فسـاد و اقتصاد زیرزمینی به چرخه سـالم اقتصاد، شتاب بیشتری گرفته و به نظر می رسـد ایران قصـد دارد با قاطعیت وارد مرحله عملیاتی مبارزه با پولشـویی و جنایات مالی سازمان یافته شود.

درگاه پرداخت ePayBank.ir با پولشویی مبارزه می کند و تنها پذیرندگان احراز هویت شده و واقعی میتوانند از سرویس پرداخت ، درگاه پرداخت استفاده کنند. ادامه خواندن مبارزه با پولشویی