بایگانی برچسب: s

مقبره اوحدی مراغه ای

مقبره اوحدی مراغه ای

مقبره اوحدی مراغه ای سازه ای مدرن و بتنی است که در فاصله سالهای 1353 تا 1357 بوسیله انجمن آثار ملی ایران بر روی مزار شاعر شهیر قرن هفتم و هشتم هجری قمری ، اوحدی مراغه ای اجرا شده است.

اوحدی شاعر و عارف نامی عصر ایلخانی بوده که صاحب دیوان قصاید، غزلیات، ده نامه منطق العشاق و مثنوی جام جم بوده است. لسان الغیب حافظ شیرازی از وی بعنوان پیر طریقت خود یاد کرده است. ادامه خواندن مقبره اوحدی مراغه ای