بایگانی برچسب: s

آب و هوای استان البرز

آب و هوای استان البرز
استان البرز با وجود وسعت کم، به دلایل متعدد از تنوع آب و هوایی برخوردار است. در این گشتره از آب و هوای معتدل کوهستانی در مناطق شمالی تا نیمه بیابانی در جنوب آن را میتوان مشاهده کرد.
عوامل اصلی موثر بر تنوع آب و هوا به دو دسته برون استانی البرز و درون استانی البرز تقسیم می شود. ادامه خواندن آب و هوای استان البرز