بایگانی برچسب: s

خلاصه ای از کتاب کارآفرین یک دقیقه ای

خلاصه ای از کتاب کارآفرین یک دقیقه ای

النچارد در کتاب کارآفرین یک دقیقه ای داستانی تخیلی و البته الهام بخش درباره ی کشف توانایی های شما در تأسیس یک شرکت، کارآفرینی و مهارت در فروش را به روایت کشیده است. در این داستان جاد مک کارلی، قهرمان این داستان که از کودکی  رویای داشتن تجارت خودش را در سر میپروراند می تواند با استفاده از توانایی های خودش و گرفتن پند و اندرز و تجربیات افراد مطرح در حوزه کاری خود این رؤیا را به واقعیت تبدیل کند و مدیری موفق در زندگی خود شود. در این داستان باوجود تخیلی بودن بیشتر پنددهندگان داستان افرادی واقعی هستند. بالنچارد و هوستون در طی داستان به سه اصل تمرکز دارند که اگر کسی بخواهد کارآفرین واقعی باشد باید آن ها را در نظر بگیرد. ادامه خواندن خلاصه ای از کتاب کارآفرین یک دقیقه ای