عرقیات گیاهی و سنتی شفانوش

عرقیات گیاهی و سنتی شفانوش مراغه

تلفن دفتر مراغه : 04212220285

تلفن کارخانه : 04212239639

تلفکس: 04212234501

بمدیریت : مهندس محسن امیر احمدی

تلفن پخش در تهران : 02144497040 – 09123364303

تلفن پخش در تبریز: 04115255799 – 09141211074

کارخانه : مراغه – جاده علویان – روبروی پادگان ایلخی