شیشه دو جداره هاشمی

شیشه دو جداره هاشمی در مراغه

قابل نصب در پنجره های پی وی سی آلومینیومی ، آهنی

قابلیت عایق صوتی 60% و قابلیت عایق حرارتی 70 %

تلفن : 04212234509 – 04214410084

آدرس : مراغه سه راه کوره خانه اول – اول خیابان پانزده خرداد – شیشه فروشی میرجعفر هاشمی