کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دی

کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دی در مراغه

ارایه کننده انواع خدمات رادیولوژی دیجیتال – گرافی های ساده گرافی های تخصصی با کنتراست (HSG – IVP- GIS)  – پانورکس(OPG) – سفالومتری – بازسازی کامپیوتری تمام طول فقرات و اندام تحتانی (stitching) و بررسی دفورمیتی و اندازه گیری زوایا

انجام سونوگرافی سه بعدی جنین و چهار بعدی جنین

کالر داپلر(رنگی)

مدیریت کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دی  شهرستان مراغه جناب آقای دکتر عیسی ادیب فر ، متخصص رادیولوژی و سونوگرافی می باشند.

شماره تماس :04212254111

آدرس : مراغه،خیابان خواجه نصیر،روبروی خیابان موسوی مجتمع پزشکی ابن سینا

D ultrasound and digital radiology
D ultrasound and digital radiology clinic in Maragheh

Digital x-rays provide a variety of services – specialized X-ray plain radiography with contrast (HSG – IVP-GIS) – Panvrks (OPG) – cephalometric – computer reconstruction of the entire length of the spine and lower extremities (stitching) and review deformity and measuring angles

Three-dimensional and four-dimensional ultrasound unborn baby

Color Doppler (color )

D ultrasound and digital radiology clinic management Maragheh city doctor Jesus scholar Mr. Farr is a radiologist and ultrasound .

Contact Number: 04212254111

Address : Maragheh , Nasir Street , opposite St Mousavi Ibn Sina Medical Complex

Digital radiology services , in Maragheh , deformity , digital, digital radiology , digital radiology January in Maragheh , cephalometric radiographs , ultrasound , three-dimensional , three-dimensional ultrasound fetal , clinic, clinics, ultrasound , x-ray specialist , plain radiographs