جملات زندگی ساز

در زندگی جملاتی هستند که در عین سادگی دارای معنا ومفاهیم ژرف و آموزنده ای در خود   می باشند.این جملات کوتاه می توانند با توجه به شرایط خاصی که در زندگی با آن مواجه     می شویم برایمان سنبلی از پیروزی وموفقیت و یا امید باشند بخش و هدایت گر.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

اگر میخواهید در زندگی موفق شوید کافیست خدمات خویش را در mycityad.ir درج آگهی کنید.


شعارها نیز اینگونه بوجود می آیند ومی توان گفت که هر مجموعه ،گروه و یا سازمانی برای شروع کار خود ویا توسعه وپیشرفت کار خود جمالتی را با توجه به معیارهای خود بر می گزیند که بر مبنای آن برنامه ریزی وحرکت می کند و با توجه به مسیر پیش رو شعارها نیز تغییر می کند.این شعارها ویا بهتر بگویم جمالت جادویی انگیزه افراد زیر مجموعه واهداف پیش رو را برایشان روشن می سازد وبه قدرت آنها حرکت وموفقیت می دهد.
شاید بارها برایمان اتفاق افتاده باشد که در به بن بست رسیدن و یا ناامیدی در کاری جملاتی را از دوستان وبستگانمان شنیدیم که به ما انرژی دادند ودر کمال ناباوری به هدفی که برایمان محال بود به راحتی دست یافتیم.آری در زندگی جملاتی وجود دارند که در کمال سادگی می توانند برایمان معجزه کنند و به ما انگیزه لازم جهت رسیدن به موفقیت را بدهند پس تا می توانید به این جملات مثبت وآموزنده فکر کنید در کنار آن از جملات بازدارنده ومنفی دوری جویید چون جملات منفی نیز آثار مخرب وجبران ناپذیری بر روح ان می گذارند.موجسم در این کتاب جملاتی را برای خوانندگان عزیز به نگارش در آورده ام که می تواند شوق وامید وانگیزه ایجاد کند ویا دیدگاه شان را نسبت به زندگی تغییر دهد البته ،نباید فراموش کنید که : تنها شما هستید که می توانید زندگی تان را تغییر دهید وبس.امیدوارم که توانسته باشم با ارائه مطالب پیش رو نظر دوستان را جلب نموده باشم.
*هر کسی به اندازه ایمان خود به آرزوهایش می رسد
*ما تجلی افکار وعقاید خود هستیم
*هر تصوری که داشته باشید،همان خواهد شد
*هر کس نان قلبش را می خورد وهر فکری که به سر راه می دهد همان می شود
*پندار درست رفتار درست را در پی خواهد داشت
*ما حاکم وفرمانده افکارمان هستیم واحساسات و ایده هایمان تنها از ما فرمان می برند
*هر بلایی که به انسان می رسد به اندازه تاب وتحمل اوست
*فکر آدمی غذای روح اوست
*انسان بازتاب افکاری است که به سر راه می دهد
*قلب شکر گذار به خدا نزدیکتر است
*اگر عشق از دری وارد شود ترس از دری دیگر فرار می کند
*در جایی که عشق واطمینان حضور دارند،حسد جایگاهی ندارد
*ترس،از روشنایی عقل گریزان است چنانکه پر کاه از تندباد
*عشق وترس دفع کننده یکدیگرند
*حسد از ترس شروع می شود
*شدن ونشدن هر کاری تنها به دست خود ما صورت می پذیرد
*کمتر بخورید وبیشتر ورزش کنید
*به صدای درونمان گوش دهیم،چون او همیشه می داند که باید چکار کنیم
*فکر بر عمل مقدم است
*جوی ،جوی را پیدا می کند واب گودال را
*سکان زندگی بدست خود ماست پس هر طوری که بخواهیم می توان هدایتش کرد
*تخیل کارگاه خداست
*هرچه به ضمیر باطن بدهیم پاسخش را دریافت می کنیم
*خنده نزدیکترین فاصله بین دو نفر است
*رسیدن به آگاهی بدون زجر امکان پذیر نیست
*غنی ترین افراد کسانی هستند که به آنچه دارند راضی می باشند
*ما همانی هستیم که فکر می کنیم
*خداوند بهترین چیزها را در بهترین موقعیت ها به ما می دهد
*خواستن توانستن است
*انسان همانند رودخانه است هرچه عمیق تر باشد آرام تر است
*اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن
*مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم
* همیشه رفتن دلیل ،رسیدن نیست اما برای رسیدن باید رفت،در بن بست هم حتی راه اسمان باز است
*تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم
* بار سنگینی كه خدا بر دوش ما می گذارد آن قدر نیست كه كمر ما را بشكند ولی آنقدری هست كه ما را برای دعا به زانو در می آورد
*سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم
* صید نمیكنند ماهیانی كه در اعماق زندگی می بینند شوند اما طلوع آفتاب را هم نمی
*در تصمیم گیری این را بیاد داشته باشید که پارچه را دو بار اندازه گیری می کنند ولی یک بار می برند
*مهارت ودانش را می توان تعلیم داد ولی رفتار را فقط با داشتن سر مشق می توان فرا گرفت
*از هرچه که بیشتر بترسید،همان دامنگیرتان خواهد شد
* موفقیت بدست آوردن چیزی است که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیزی است
که بدست آورده ای
*برای داشتن چیزی که تا بحال نداشتی کسی باش که تا بحال نبودی
*بهترین راه کسب احترام،احترام گذاشتن است
*ایمان یعنی خوشبختی وشک یعنی بدبختی
*هیچگاه اجازه ندهید که شکست بخورید،شکست اجازه ی شما را می طلبد
*آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید
*کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند ، آنها را از خود دور می کند
*اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهای دست م را به ی ی آورید كه تا بحال كسب كرده اید
* اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشهای را بالا ببری
*به کارتان ایمان داشته باشید تا موفق شوید
*زندگی ما،ساخته وپرداخته ذهن ماست
*کار بدن حمل کردن مغز است ومغز جایی است که ما در آن هستیم
*رفتار ما بهتر از گفتارمان می تواند الهام بخش دیگران باشد
*هرچه تیز هوش تر باشید،باید بیشتر بیاموزید
*بدون بالا بردن ارزش دیگران نمی توان ارزشمند شد
*ما آن چیزی هستیم که پیوسته انجام می دهیم.بنابراین،ممتاز بودن عادت است،نه تظاهر
*کارت را خوب انجام بده تا احساس خوبی داشته باشی
*با دیگران همان رفتاری را داشته باش که می خواهی با تو داشته باشند
*دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید
*اگرآنچه انجام می دهید، ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد
*کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند
*با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به
شما عشق ورزند
*فرار از مشکالت مسابقه ای است که هرگز در آن برنده نخواهید شد
یزندگ* دشمن شما نیست، اما طرز فكرتان م ی تواند دشمن شما باشد
یافراد یدر زندگ* هستند كه مثل قطار شهرباز ی اند، از بودن با آنها لذت م یبر ی ول با ی
یآنها به جای نم یرسی
*علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است
*آن کس که اراده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند
*وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن
نخواسته اید
*راز سعادت در این است که کاری که به تو واگذارشده دوست بداری
*اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری
*تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند، آنها در گورستان خوابیده اند
*خدا هم كه باشی، باز كسی هست كه از تو ناراضی باشد
*در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت ، این انسانهای سخت هستند که می مانند نه روزهای سخت
4*با این دسته از افراد کمتر معاشرت کنید:
1- آنهایی که از زندگی بیزارند و با همه دنیا سر جنگ دارند
2- آنهایی که مدام پشت سر دیگران غیبت می کنند
3- آنهایی که شکست و سر خوردگی های گذشته شما را به شما یادآوری می کنند
4- آنهایی که می خواهند شما را کنترل کنند
*بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بوده اند
*نمی توان برگشت،و آغاز خوبی داشت،اما می توان ماند وشروع خوبی داشت
*مانند پرنده باش كه روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشیند و آواز می خواند و احساس میكند كه شاخه می لرزد، اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است كه بال و پر دارد
*از جمله رازهای موفقیت انسان های موفق، کوتاه بودن فاصله “اندیشه” تا “عمل” آن هاست
*موفقیت از آن كسانی است كه منتظر دیگران نمی مانند
*اگر تا کنون به نصف آرزوهایتان رسیده اید، بدون تردید زحمت شما دو برابر شده است
*جاده زندگی نباید صاف و مستقیم باشد، خوابمان میگیرد… دست اندازها نعمتند!
*تا تصمیمی گرفته نشود تغییر دهد رخ نمیدهد
*راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است
*خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد
*ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی
*کسی که حقیقت را می گوید وجدان آسوده تری دارد
*موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن!
*حرفهای خوب را همیشه آدمهای خوب نمی زنند
*هیچ چیز در این دنیا واقعا خراب نیست. حتی ساعت از کار افتاده روی دیوار،در روز 2 بار زمان را درست نشان می دهد
*برای حل مشکلات یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت
*اگر جایی که ایستاده اید را نمی پسندید ،عوضش کنید چون شما درخت نیستید
*بعضی ها واقعا شبیه سوراخ های اول کمربندن!همیشه هستند اما هیچ وقت به کارت نمیان!
*تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر باالتر است
*پس از بررسی همه واقعیت ها تصمیم بگیرید
*آنچه را که با خوشی و لذت آموخته ایم ، هرگز فراموش نمی کنیم
*یادمان باشد یها آنقدر ب یبعض عرضه هستند كه اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچه آنها را گاز میگیرد
*سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند
*بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست
*عمر آنقدر کوتاه است که نمیارزد آدم حقیر و کوچک بماند
*بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود كه از میان ما رفته باشند
*همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی
*اگر افتادی مهم نیست، به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری…
* یك درخت هر چقدر هم كه بزرگ باشد با یك دانه آغاز م شود ی
* در حقیقت این بخشی از ذات آدمی است که مسائل را آنطور که خودش میخواهد، تصور می کنند نه آنطور که وجود دارد
* پوزش خواستن پس از اشتباه، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد
*فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است
*اگر می خواهی شخصیت کسی را بشناسی به او قدرت بده
*اگر در کارت موفق ترین باشی،جایگزینی نخواهی داشت ولی اگر کسی را به جایت آوردن بدان موفق ترین نبودی بلکه تنها موفق بودی!!!
*تنها چیزی که بشر را سر زنده نگاه میدارد این است که آینده از آن اوست
*یک حقیقت در دنیا وجود دارد که بزرگان و اندیشمندان بر آن واقف بودند،آن حقیقت این است که خداوند حامی وپشتیبان همه بندگانش است،اگر به این حقیقت ایمان بیاوری هرگزنا امید نخواهی شد
*انسان، آفریده شده تا موفق باشد
*بیاد داشته باشیم که حتی تکان دادن شاخه درختی بر مسیر زندگی مان تأثیر می گذارد پس تا می توانید به درستی کارهایی که انجام می دهید فکر کنید
*تقریبا همه کسانی که به درجات عالی اجتماعی رسیده اند،یکبار به سختی در زندگی شکست خورده اند
*همانطور که خوشی ها زودگذرند،ناخوشی ها نیز میگذرند اما آنچه که ما می توانیم انجام دهیم این است که با افکار واعمال شایسته خود،عمر خوشی ها را دراز وعمر ناخوشی ها را کوتاه کنیم
*در برابر کارهای سخت ودشوار این جمله را با خود تکرار کنید :این همان کاری است که می توانم به راحتی ودرستی انجامش دهم،آنگاه خواهید دید که در زندگی تان چه معجزه ای روی می دهد
*محبت کردن به دیگران باعث شادمانی وآرامش مان می شود
*افتادن سیب از درخت نمی تواند تنها دلیلی برای وجود نیروی جاذبه باشد،شاید دلایلی دیگر نیز داشته باشد،پس به آن فکر کنید
*ادب گوهری است که همه جا خریدار دارد حتی در بین بی ادبان
*هرچه آگاه تر باشید موفق تر هستید
*بهترین زمان برای خندیدن وقتی است که با مشکلی مواجه می شوید!
*هر صبح می تواند آغازی برای شروعی تازه باشد
*برای شروع هر کاری باید حرکت کرد حتی اگر فکر می کنید که شکست می خورید ولی باز باید حرکت کنید چون در حرکت کردن است که فرصت های تازه به سراغ تان خواهد آمد
*به دوستانتان کاری بسپارید که برایتان انجام دهند،میزان دوستی تان را می توانید از کیفیت ونحوه انجام آن کار بفهمید
*مدیرانی که زیاد حرف می زنند فرصتی برای عمل ندارند
*محترم بودن، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است
*یا سخنی داشته باش دلپذیر، یا دلی داشته باش سخن پذیر
*نخستین گام در راه پیروزی، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران
*کوشش اولین وظیفه انسان است
*هدف بزرگ زندگی دانش نیست، عمل است
*خدا تنها روزنه امیدی است كه هیچ گاه بسته نمی شود
*رمز موفقیت، ثبات در پیگیری هدف است
*آدم ها زمانی از هم دور می شوند که دارند به کس دیگری نزدیک می شوند
*با احتیاط بیندیشید اما با قاطعیت عمل كنید
*تجربه را نمیتوان خلق كرد باید آن را تجربه كرد
*مراقب باش! بعضی حرفها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن
*ارزش محبت به استمرار آن است، نه به اندازه آن
*این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است
*سعی کن دراین دنیا خودت باشی دیگران به حد کافی هستند
*برای آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر می شوی
*برای بعضی ها نباید خودت باشی، باید یکی باشی شبیه خودش
*انسان موفق کسی است که در انتها پیروز شود نه در ابتدا
*دهانتان را به اندازه ای باز کنید که حرف در دهانتان نگذارند
*از گذشته بیاموز، برای امروز زندگی کن، به امید فردا باش
*واقعا دیوانگی است که یک کار را بارها و بارها تکرار کنید و انتظار نتایج متفاوتی داشته باشید
*دو شیوه برای گذران زندگی وجود دارد، اینکه تصور کنید هیچ معجزهای وجود ندارد و
اینکه هر چیزی را در حکم معجزه بپندارید
*فرق بزرگیست میان کسی که تنها مانده با کسی که تنهایی را انتخاب کرده
*با همه راست بگویید تا از همه راست بشنوید
*آنچه سرنوشت زندگی ما را تعیین می کند تصمیم ماست، نه شرایـط
*عهدی را که در طوفان با خدا می بندی در ارامش فراموش نکن
*هیچ میراثی گرانبها تر از راستی و درستی نیست
*آنجا که خالی از خداست ، خطاست
*اگر نمیتوانید چیزی را به سادگی توضیح دهید، آن را خوب نفهمیدهاید
*هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمیکنند
*برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست
*زمانه وشرایط در هرموقعی می تواند تغییر کند
*بزرگترین اشتباهی که می توانیم انجام دهیم این است که به آدمها، طوالنی تر آنچه لیاقتشان است اجازه دهیم در زندگیمان بمانند
*بی ارزش ترین انسانها کسی است که خوب بودن دیگران را بر حسب زرنگی خود بگذارد
*به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند احترام بگذارید
*اگر می خواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدمها واشیاء
*آغاز هر كار مهمترین قسمت آن است
*مشورت با هزار کس کن و راز خود به یکی مگو
*بعضی وقت ها باید بالا بروی وگرنه ازتو بالا می روند
*بهترین راه برای پیش بینی آینده ، خلق آن است
*مایوس نباش، زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید
*از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس
*از پای در آمدن بهتر از پوسیده شدن است
*اگر توانستی در اوج قدرت متواضع باشی انسان واقعی هستی
*آدم ها فقط در یك چیز مشتركند:”متفاوت بودن
*مغرور بودن به دانش خود ، بدترین نوع جهالت است
*خوب شنیدن ، شرط اول گفت و گوست
*آنکه به صبح می اندیشد همیشه می خندد
*با احتیاط بیندیشید اما با قاطعیت عمل كنید
*مرد عاقل یکی می شنود و ده تا می فهمد
*بخشش از انسان های ضعیف بر نمی آید ،بخشش مخصوص انسان های بزرگ است
*از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمىدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد
*نتیجه اراده ضعیف ، حرف است ونتیجه اراده قوی ، عمل
*فرصتها در سختی ها بوجود می آیند بدون جاذبه، پرواز معنی ندارد
* بزرگان زاده نمی شوند ، بلكه ساخته می شوند
*زمان برای هرکسی که صبر میکند در را باز می کند
*آنکه به صبح می اندیشد همیشه می خندد
*بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است
*سه چیز را با احتیاط بردار:
قدم،قلم،قسم!
سه چیز را پاک نگهدار: جسم،لباس،خیال!
از سه چیز کار بگیر:
عقل،همت،صبر!
از سه چیزخود را نگهدار:افسوس، فریاد، نفرین کردن!
سه چیز را آلوده نکن:
قلب،زبان،چشم!
اما سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن:خدا،مرگ و دوست خوب!
*موقع خسته شدن به دو چیز فکر کنید
اول: آنهایی که منتظر شکست شما هستند تا ”به شما “ بخندند
دوم: آنهایی که منتظر پیروزی شما هستند تا ”با شما “ بخندند
*به عقیده ی کرم بسیار عجیب و احمقانه است که انسان کتابهایش را نمیخورد!!
* برگ در هنگام زوال می افتد ،میوه در هنگام کمال می افتد،بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ
*افراد سست اراده همیشه بر گذشته تأسف می خورند، حال را فراموش كرده و درباره آینده نگرانند
*آنان که عوض شدنشان بعید است ، عوضی شدنشان قطعی است