چشمه دیدنی قلقل دامغان

چشمه دیدنی قلقل

چشمه دیدنی و خاطره انگیز قلقل در ٦٠ کیلومتری شمال غربی شهرستان دامغان واقع گردیده است. برای رفـتن بـه ایـن چشـمه باصفا ابتدا روستاهای کوهستانی صح، دروار، تویه و دهخدا را طی نموده سپس جاده حاشیه دفتر مخابراتی روسـتای دهخـدا را ٥/١کیلومتر به طرف شمال غربی پمیوده تا به محل چشمه برسید. چشمه در میان یک تنگه کوچک اما سرسبز و زیبا واقع شـده اسـت آب چشمه از انتهای شکاف ٧ متری یک کوه سنگی، قلقل کنان می جوشد و خارج می شـود . بـه همـین مناسـبت اهـالی منطقـه از گذشته یها دور به آن چشمه قلقل یا قلقله می گویند.

درج آگهی استان سمنان در سایت mycityad.ir امکان پذیر هست.

با درج آگهی در سایت نیازمندیهای رایگان mycityad.ir دیدنی های شهر و استان خود را میتوانید معرفی و بصورت آگهی درج آگهی نمایید تا کل ایران از طبیعت شهر شما باخبر شوند. چشمه قلقل با آبدهی ٤٥ لیتر در ثانیه بالاترین حجم آبـدهی را در مجموعـه چشمه ی ها تویه دروار را تشکیل می دهد. آب این چشمه سرد و خوشگوار می باشد و مورد استفاده عموم مردم از گذشته یها دور جهت آشامیدن و آبیاری ها باغستان و آب تنـی در تابستان قرار می گیرد و چون در بالاترین نقطه منطقه تویه دروار واقع شده است از چشـم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی از کوهستان منطقه برخوردار است. در مسیر عبـور چشـمه از مظهر آن، صد متر پایین تر درختان کهن سال بیـد و زرشـک و نسـترن وحشـی قـرار گرفته است که بیان گر قدمت چشمه در این منطقه است این چشمه روح بخش همراه با درختان کهنسال و سبزه زارها و گلزارها عطر آفرین و هوای معتدل و مطبوع تنگه و نوای دلنشین شرشر آب که از بالا به پایین فرو می ریزد و نیز آهنگ شور انگیز پرندگان در بهار و تابستان و اوایل پاییز می تواند تفرجگاهی خاطره انگیز برای عموم مردم و گردشگران باشد.

Spectacular fountains bubble

Spectacular and memorable springs bubble is located 60 kilometers northwest of the city of Damghan. First, go to this beautiful mountain villages health Springs, Darvar, yours and Dehkhoda over a post office village of Rim Road Dehkhoda then the 5/1 km to the northwest Pmyvdh to reach a place of springs. Strait among a small but lush and beautiful fountain is located at the bottom of the slot 7 yards a rocky mountain spring water, bubble boy boils and gets out. On this occasion, the residents of the area around the springs bubble or Qlqlh Yha say. Springs bubble with a discharge of 45 liters per second highest discharge in the spring of yours Darvar of the form.