سنسور التراسونیک

سفارش خرید سنسور التراسونیک
سنسور التراسونیک دارای یک فرستنده و یک گیرنده امواج مافوق صوت می باشد که در جهت سنجش میزان فاصله،عمق مخزن ،در دریلها وتست قطعات صنعتی و … کاربرد دارد.
MyCityAd.ir نماینده فروش شرکت سنسوپارت آلمان عرضه کننده انواع سنسور التراسونیک با دقت بالا می باشد و همچنین سنسور التراسونیک با برند پپرل اند فوکس آلمان را با قیمت مناسب ارائه می دهد.
واحد پشتیبانی و فنی آماده ارائه مشاوره و پیشنهاد در زمینه انتخاب سنسور التراسونیک مناسب جهت کاربرد های صنعتی مختلف می باشند، بدیهی است ملاک این انتخاب ، نزدیکترین مشخصات فنی و بهترین قیمت قطعه با توجه به کاربرد مورد نظر بوده است.

خرید پپرل اند فوکس – سنسور التراسونیک UC2000-30GM-IUR2-V15
فروش پپرل اند فوکس – سنسور التراسونیک UC4000-30GM-IUR2-V15
قیمت پپرل اند فوکس – سنسور التراسونیک UC500-30GM-IUR2-V15
قیمت فروش پپرل اند فوکس – سنسور التراسونیک UC6000-30GM-IUR2-V15
سفارش خرید سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UMT 30-1300-A-IUD-L5
ثبت سفارش فروش سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UMT 30-3400-A-IUD-L5
قیمت فروش سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UMT 30-3400-AE-IUD-L5
خرید سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UMT 30-350-A-IUD-L5
سنسوپارت – خرید سنسور التراسونیک سنسوپارت UMT 30-6000-A-IUD-L5
سنسوپارت – فروش سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 12-370-A-IL4
سنسوپارت – قیمت سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 18-270-A-IL4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 18-750-A-IL4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-150-AIM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-150-AUM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-240-AIM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-240-AUM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-700-AIM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-700-AUM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-S150-AIM4
سنسوپارت – سنسور التراسونیک سنسوپارت UT 20-S150-AUM4