مسمومیت با ویتامین کا

 K vitamin poising

مسمومیت با ویتامین کا

ویتامینهای محلول در آب در صورتی که بیش از حد مصرف شوند، از طریق کلیه دفع میشوند؛ در حالی که ویتامینهای محلول در چربی در صورت اضافی بودن در بدن تجمع کرده و ایجاد مسمومیت میکنند

 :K ویتامین

این ویتامین دارای اشکال متفاوتی است و از منشاهای مختلفی ناشی میشود؛ از جمله ویتامین ویتامین کا 2که در گیاهان وجود دارد.

ویتامین کا1 و کا 9

در روده انسان تولید میشوند.

مقدار روزانه نیاز به ویتامین کا

در حدود 150 میکروگرم است. چون بیشتر بزرگساالن دارای رژیم غذایی هستند که حاوی500 ـ 300 میکروگرم ویتامین کا است، موارد کمبود این ویتامین غیرشایع است. تقریبا 50 درصدویتامین از رژیم غذایی و 50 درصد از سنتز باکتریهای رودهای تأمین میشود

تابلوی بالینی: کمخونی ناشی از تخریب گلبولهای قرمز خون در نوزادان نارس و تخریب کلیه، آسیب کبدی و خونریزی لکهای در بزرگسالان از اثرات  مسمومیت با دوز بالای ویتامین کا دوز بالای 500 میکروگرم روزانه، با ضایعات پوستی همراه است. مرگ و میر ناشی از مصرف دوز زیاد ویتامین بندرت اتفاق میافتد.

اقدامات درمانی: قطع مصرف ویتامین کا

اولین اقدام است. باید بیمار به اورژانس رسانده شود تا بررسی از نظر خطر خونریزی انجام شود به یاد داشته باشید که مصرف این ویتامین به صورت خودسرانه بویژه در افرادی که رقیق کننده های خونی مانند وارفارین مصرف میکنند، میتواند منجر به تداخل شود و اثر دارو را از بین ببرد

Uric acid poising

مسمومیت با اسید اوریک

برای کنترل اسید اوریک

باید خوردن غذاهایی را که منبع پورین و عامل تولید اسید اوریک هستند، به حداقل رساند.

بنابراین در رژیم غذایی ضد اسید اوریک، انواع گوشتها یا ممنوع میشوند و یا اینکه باید مقدار مصرفشان به حداقل برسد. در عوض، سهم روزانه  بسیاری از غالت، میوهها و سبزیها (به خصوص منابع غذایی ویتامین سی) برخی از تازهترین مطالعات نشان دادهاند مردانی که از منابع غذایی و یا مکمل ویتامین سی در مقادیر بالا استفاده میکنند،

احتمال پیشرفت نقرس در آنها کاهش مییابد و مشکلات مفصلی ناشی از رسوب اسید اوریک در آنها پایین میآید.این ویتامین عامل بسیار مهم و مفیدی برای حفاظت بدن در برابر بیماری نقرس است این بیماری اغلب در میان مردان بالای 25 سال دیده میشود و به نظر میرسد که این.ویتامین پایین آورنده اسید اوریک در بدن است از آنجا که اسید اوریک آسیبهای دایمی در مفاصل ایجاد میکند و با چاقی، فشار خون و عادت به خوردن زیاد گوشت قرمز و پنیر رابطه مستقیم دارد، قابل کنترل به نظر میرسد

مطالعات نشان داده اند که با دریافت هر 500 میلیگرم از این ویتامین محلول در آب، احتمال ابتلا به نقرس 17 درصد کاهش پیدا میکند.

Food poising

مسمومیت غذایی

مصرف مواد غذایی فاسد یا آلوده، سبب ایجاد مسمومیت غذایی می شود. بیشترین مسمومیت ها بوسیله میکروب استافیلوککاس یا ای.کولی صورت می گیرد. مسمومیت می تواند بصورت فردی یا در صورت مصرف غذای آلوده بصورت جمعی، باشد.

در مکانهای عمومی همچون بوفه مدارس، شرکتها، رستورانها و … احتمال مسمومیت بیشتر است، چرا که آنها مجبورند به دلیل حجم غذای زیاد یا مواد را بیرون از یخچال نگه دارند یا اینکه در حین تهیه آنها موارد بهداشتی را به درستی رعایت نکنند.

بیشترین مسمومیت ها در اثر عدم پخت کامل مواد گوشتی، خرابی محصولات لبنی و بیرون ماندن غذاهایی همچون سالادها (الویه، سالاد کلم و.. )که در آنها از سس مایونز استفاده شده است، اتفاق می افتد. عوامل ایجاد مسمومیت وجود باکتریهایی چون باسیلوس کراس، بوتولیسم، کامپی لوبکتر، کولرا، گازهای ای.کولی، لیستریا، استافیلوککاس،… ،قارچ سمی و مسمومیت ماهی می باشند بوتولیسم میکروبی است که در صورت تهیه نامناسب انواع کنسرو ها در آنها رشد کرده و در مواقعی نیز منجر به مرگ بیمار میشود