قیمت فروش سنسور القایی

آیا میدانید که سنسورهای القایی رایج ترین و مقرون به صرفه ترین راه حل برای تشخیص شی بدون لمس کردن است و معمولا برای حس فلزات کاربرد دارد؟ سنسور القایی با تولید یک میدان الکترومغناطیسی می تواند اشیاء فلزی که از نزدیکی آن عبور می کند را حس نماید.پر کاربرد ترین مصرف سنسور القایی برای شمارش ، اندازه گیری سرعت و اندازه گیری فاصله قطعه می باشند.سنسور های القایی با توجه به مدل های متنوعی که دارد در صنایعی نظیر : صنایع غذایی , صنایع نفت و گاز , صنایع بسته بندی , صنایع کشتیرانی , صنایع ماشین سازی و … بسیار کاربرد دارد. سنسور القایی با برند های معتبری همجون اتونیکس کره ، کنترنیکس سوئیس و … توسط شركت تبليغاتي آگهي شهر من بنشانی MyCityAd.ir قابل عرضه می باشد.

قیمت فروش کنترینیکس سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M12-200
قیمت فروش کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M18-310
قیمت خرید کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M18-411
سفارش خرید کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M30-310
قیمت عرضه کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M30-411
فروش عمده کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M50-300
خرید با تعداد کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-601-M50-411
کنترینیکس سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-603-M12-200
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-603-M18-310
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-603-M18-411
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-603-M30-411
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-603-M50-300
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-603-M50-411
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-611-M12-200
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-611-M18-310
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-611-M30-310
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-611-M30-411
کنترینیکس – سنسور القایی حرارت بالا DW-HD-611-M50-300
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-C8
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M12
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M12-120
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M12-320
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M12-390
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M18
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M18-120
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M18-320
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M18-390
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M30
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M30-390
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M8
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-509-M8-390
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-519-M30-120
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AD-519-M30-320
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M12
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M12-120
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M18-120
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M18-320
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M30-002
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M30-390
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M8
کنترینیکس – سنسور القایی خروجی آنالوگ DW-AS-509-M8-001
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-501-P12-625
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-501-P12-627
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-501-P12-639
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-501-P5
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-501-P8
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-502-P20
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-502-P5
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-502-P8
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-503-P12-625
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-503-P12-627
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-503-P12-639
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-503-P20
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-504-P20
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-504-P5
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AD-504-P8
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-501-P12
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-501-P12-624
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-501-P12-627
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-501-P12-630
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P12
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P12-621
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P12-622
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P12-624
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P12-635
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P18
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-503-P20
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-504-P12
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-504-P12-622
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-504-P12-627
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-504-P20
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-521-P12-621
کنترینیکس – سنسور القایی فشار بالا DW-AS-521-P12-624
کنترینیکس – سنسور القایی قابل شستشو DW-LD-701-M18
کنترینیکس – سنسور القایی قابل شستشو DW-LD-702-M12
کنترینیکس – سنسور القایی قابل شستشو DW-LD-702-M18
کنترینیکس – سنسور القایی قابل شستشو DW-LD-702-M30
اتونیکس – القایی دو سیم DC سری PRA
سنسور القایی استوانه ای SC0602-N
ریکو – سنسور القایی استوانه ای PSC0801-N
ریکو – سنسور القایی استوانه ای PSC0801-NP
ریکو – سنسور القایی استوانه ای PSC0801-P
سنسور القایی استوانه ای PSC1805-NP
ریکو – سنسور القایی استوانه ای PSC3010-NP
ریکو – سنسور القایی استوانه ای PSD1805-N
ریکو – سنسور القایی استوانه ای PSD3010-NP
سنسور القایی استوانه ای SC0401-N
ریکو – سنسور القایی استوانه ای SC0401-P
سنسور القایی استوانه ای SC0501-N
ریکو – سنسور القایی استوانه ای SC0501-P
اتونیکس – سنسور القایی سری AS
اتونیکس – سنسور القایی سری PFI
ریکو – سنسور القایی مربعی SN10-KP2