بایگانی دسته: آگهی شهر کوهسار

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر کوهسار استان البرز

کیست پانکراس

 Pancreatic cyst کیست پانکراس

در این بیماری، یک کیسه پر از مایع در شکم وجود دارد. این کیسه میتواند حاوی بافت پانکراس، آنزیمهای پانکراس و خون باشد. این عارضه بیشتر در کودکان ظاهر میشود ادامه خواندن کیست پانکراس