بایگانی دسته: نیازمندیهای تبلیغاتی و آگهی شهر عجب شیر

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر عجب شیر آذربایجان شرقی

قانون مدنی و در حق ارتفاق

فصل سوم قانون مدنی- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاك، نسبت به املاك

مجاور

مبحث اول قانون مدنی – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93

  ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری ادامه خواندن قانون مدنی و در حق ارتفاق

مساجد چوبی مراغه

مساجد چوبی مراغه

در مراغه و مناطق آن مساجد مختلف و زیبایی از دوره صفویه به یادگار مانده است.

این مساجد با تزئینات خاص چوبی همراه بوده و پوشش آنها مسطح و شامل تزئینات پرکار چوبی است. سرستونهای مقرنس چوبی، صندوقچه ها، تیرها و پردوهای تمامی سقف این مساجد با نقوش گل و بوته، هندسی و گاهی با کتیبه، تزئین شده و جلو زیبایی به آنها بخشیده است. مسجد ملارستم، مسجد ضریر، مسجد سفید و … در مراغه، مسجد مهرآباد بناب و مسجد شیرلو عجب شیر از جمله آنهاست. مساجد چوبی آذربایجان

برابر نظر محققان شیوه معماری این مساجد الگوی بناهای چوبی اصفهان بوده است. ادامه خواندن مساجد چوبی مراغه