‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬

‫رابطه مثبت اندیشی و قانون جذب‬
‫وقتی به چیزي فکر میکنید‪ ،‬در واقع برایش کارت دعوت میفرستید‪ .‬آیا هرگز برایتان پیش آمده که به دوستی که مدتها از او‬ بی خبر بوده اید فکر کنید و یا به هر دلیلی با هم قهر بوده اید و‪ …‬ولی او ناگهان پس از سالها‪ ،‬به شما تلفن بزند؟‬ ‫شما با کلام خود میتوانید روند حوادث را تغییر دهید‪ .‬آیا هیچوقت به این موضوع فکر کرده اید که اراده شما‪ ،‬تولید کننده افکارتان‬ است نه اتفاقات روزمره‪ .‬افکار و تصاویر ذهنی خود را کنترل کنید و اراده خود را بر آنها تحمیل کنید‪ .‬هرگز اجازه ندهید فردي یا‬ ‫موضوعی افکار شما را دستخوش نوسان کند یا تصویر ذهنی نامطلوبی براي شما بسازد‪ .‬بهجاي تصاویر درهم و منفی‪ ،‬تصاویري زیبا از‬ ‫ذهنتان بسازید آنگاه خواهید دید که ذهن شما چه پیشگوي قابلی است‪.‬‬
‫آینده را تصاویر ذهنی انسان میسازد!
‫آیا میدانید این اتفاق چگونه رخ میدهد؟ فکر شما امواجی تولید میکند که باعث جذب ذهن و فکر دوست شما میشود و او با شما‬ تماس میگیرد‪ .‬در مورد آینده نیز همین قانون صدق میکند‪ .‬وقتی شما شرایطی را براي آینده در نظر میگیرید و به آن فکر میکنید‬ امکان وقوع آن را به طرز چشمگیري قطعی میکنید‪.‬‬
‫تصاویر ذهنی شما‪ ،‬بهسوي شما باز میگردند!‬
‫زندگی مانند آینهاي است که همیشه تصویر ذهن خودتان را منعکس میکند‪ .‬افراد مثبت‪ ،‬مهربان‪ ،‬شاد و باگذشت‪ ،‬دنیا را مانند‬ خودشان شاد و دلنشین میبینند و افراد منفی‪ ،‬غمگین‪ ،‬ناراضی و کینهجو تصاویر سخت و تاریکی در آن خواهند دید‪.‬‬
‫همیشه انتظار بهترین رویدادها را داشته باشید!‬
‫امیدوار باشید ) امید‪ ،‬همان ایمان است ( امید یکی از زیباترین وجوه ذهن شماست و ناامیدي بدترین جنبه آن است‪ .‬هنگامیکه از‬ رویدادي ناامید میشوید در واقع درهاي ارتباط خود را با خداوند میبندید‪ ،‬در حالیکه وقتی به آینده امیدوارید و دعا میکنید‪،‬‬ ‫رحمت خداوند را بهسوي خود میکشید‪.‬‬
‫اگر میخواهید در این آینه کروي‪ ،‬آنچه بهسویتان میآید زیبا و شادي بخش باشد‪ ،‬همانطور بیندیشید‪،‬اگر انتظارات منفی و بدبینانه‬ داشته باشید به طرف بدبختی و اتفاقات نامطلوب خواهید رفت ولی اگر انتظار بهترینها را داشته باشید و ذهن خود را مملو از تصاویر ‫و اتفاقات مثبت و زیبا از آینده نمائید براي شما همان اتفاق مثبت رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫ناامیدي دیواري است محکم‪ ،‬که پشت آن یک پرتگاه است‪.‬‬
‫امید جادهاي است روشن که به مقصود نهایی‪ ،‬منتهی میشود‪.‬‬
‫درباره آینده صحبت کنید‪ .‬سعی کنید در استفاده از کلمات‪ ،‬آنهائی را انتخاب کنید که در آن علامتی از تحقق آرزوهاي شما وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬سعی کنید قالبهاي فکري نادرست کلمات منفی را درون خود ویران کنید و هنگام سخن گفتن از قدرت نفوذ کلام‬ ‫خود‪ ،‬نهایت بهره را ببرید‪ .‬با کلمات امیدوار کننده‪ ،‬در خود شور و شوق ایجاد کنید‪ .‬شما هم حتماً در اطراف خود به افرادي برخورد‬ ‫کردهاید که معروف به منفیبافی هستند؟ آیا هرگز دقت کردهاید که همین افراد تا چه میزان ) نسبت به دیگران ( بیشتر دچار بد‬ ‫شانسی و بد بیاري میشوند؟ فکر میکنید علت چیست؟ مسلماً علت این امر‪ ،‬منفیبافی درونی خود آنهاست‪ .‬در گذشته وقتی قصد‬ ‫انجام کاري را داشتند میگفتند‪ :‬نفوس بد نزنید یا نفوس خوب بزنید‪ .‬این اصطلاح نیر دقیقاً به همین اصل باز میگردد که شما با‬ ‫کلام خود میتوانید روند حوادث را تغییر دهید‪.‬‬
‫نگاه دین به مثبت اندیشی‬
‫در سراسر نهج البلاغه به ابعاد مثبت و سازنده رفتارها‪ ،‬صفات افراد‪ ،‬و افکار سازنده توجه شده است‪ .‬حضرت علی علیهالسلام نه تنها‬ ‫خود به این موارد توجه داشتند‪ ،‬بلکه دیگران را نیز هدایت میکردند تا این ابعاد را به طور اختیاري و آگاهانه مورد توجه قرار دهند ‪.‬‬ ‫براي مثال‪ ،‬به زیباییهاي جهان توجه داشته باشیم‪ ،‬صفات خداوند را که همه مثبت هستند فراموش نکنیم‪ ،‬کارهاي نیک و مثبت‬ ‫دیگران را به خاطر داشته باشیم و از پیامدهاي مثبت اعمال غفلت نکنیم‪ .‬توجه به این ابعاد جهان ـ در واقع ـ نگاه واقع بینانه و در‬ ‫عین حال‪ ،‬مثبتنگرانه به مسائل است‪ .‬انتظار مثبت نسبت به آینده‪ ،‬شامل سه حیطه میشود ‪:‬‬
‫‪ :1‬انتظار کمک از سوي خداوند‬
‫یک مسلمان با توکلی که به خداوند دارد و اعتقادي که به نقش خداوند در بروز رویدادها دارد‪ ،‬قطعا در مورد آینده خوش بینی اش‬ ‫متکی به امید به خداوند است‪ .‬خوشبینی یعنی امید به خداوند‬.
‫خوشبینی آن است که عمل را خالص نموده و در مورد بخشش از لغزشها به خداوند امیدوار باشی‪.‬‬
‫فرد مسلمانی که از خیانت به دور است نسبت به آینده دو انتظار مثبت دارد‪ :‬یا به نداي حق لبیک میگوید که آنچه نزد خداست‬ بهترین است‪ ،‬یا روزي خود در این دنیا را از خداوند دریافت مینماید‪ .‬بنابراین‪ ،‬فرد مسلمان خوشبین نسبت به آینده انتظار مثبت‬ ‫دارد‪.‬‬
‫‪ :2‬انتظار عملکرد درست از سوي دیگران‬
‫در منابع اسلامی از سوء ظن به دیگران منع شده است‪ .‬معناي سوء ظن آن است که فرد مسلمان نسبت به برادران دینی خود انتظار‬ عملکرد بد و منفی داشته باشد ‪.‬در اینجا میخواهیم به این واقعیت اشاره کنیم که بدبینی نسبت به دیگران تنها ناظر به اعمال و رفتار‬ گذشته مردم نیست‪ ،‬بلکه بخشی از بدبینی ناظر به این است که نسبت به رفتارهاي دیگران در آینده انتظار منفی داشته باشیم‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬امیدوار بودن به دیگران و انتظار خوب داشتن از دیگران یکی از مولفه هاي خوشبینی است‬

‫فرد مسلمانی که از خیانت به دور است نسبت به آینده دو انتظار مثبت دارد‪ :‬یا به نداي حق لبیک میگوید که آنچه نزد خداست‬ بهترین است‪ ،‬یا روزي خود در این دنیا را از خداوند دریافت مینماید‪ .‬بنابراین‪ ،‬فرد مسلمان خوشبین نسبت به آینده انتظار مثبت‬ دارد‬
‫افراد بدبین انتظار عملکرد نادرست از سوي دیگران دارند؛ زیرا خودشان نیز به خاطر بدبینی عملکرد درست ندارند‪» .‬شر الناس من‬ لایثق باحد لسوء ظنه و لا یثق به احد لسوء فعله« بدترین افراد کسی است که به دیگران به خاطر بدبینی اعتماد ندارد و دیگران نیز‬ ‫به خاطر بدرفتاري به او اعتماد ندارند‪ .‬این روایت‪ ،‬هم رابطه بدبینی را با رفتار بد و هم تأثیر بدبینی را در روابط اجتماعی نشان‬ میدهد‪ .‬وقتی کسی به دیگري اعتماد نمیکند »انتظار منفی« از عملکرد او در آینده دارد‪.‬‬
‫نکتهاي که در مورد خوشبینی نسبت به افراد دیگر مطرح میشود این است که بر اساس نهج البلاغه‪ ،‬تنها خوشبینی نسبت به نیات و‬ رفتار افراد تابع موقعیت است‪ ،‬اما سایر زمینه هاي خوشبینی موقعیتی نیستند‪ ،‬بلکه دایمی اند ‫هنگامی که صلاح و نیکی بر زمان و مردم زمان گسترش یابد‪ ،‬در این حال‪ ،‬اگر کسی گمان بد به دیگري ببرد که از او گناهی ظاهر‬ نشده‪ ،‬به او ستم کرده است و هنگامی که فساد بر زمان و اهل زمان مستولی شود هر کسی گمان خوب به دیگري ببرد خود را فریب‬ داده است‪ .‬دو قسمت از نامه ‪ 53‬نیز به این امر دلالت دارد‪.‬‬‬

‫‪ :3‬انتظار وقوع رویدادهاي خوشایند‬
‫وقتی که فرد مسلمان انتظار کمک از سوي خداوند داشته باشد‪ ،‬و انتظار دارد که دیگران نیز به صورت درست عمل کنند‪ ،‬نتیجه‬ ‫منطقیاش این میشود که انتظار داشته باشد در آینده رویدادهاي خوشایند رخ خواهد داد و کارها بر وفق مراد پیش خواهد رفت‪ .‬پس‬ ‫انتظار مثبت نسبت به وقوع رویدادهاي مثبت نتیجه منطقی کمک از سوي خداوند و عملکرد دیگران و تلاش خود فرد است‪.‬‬