راهنمای عضویت و استفاده از سامانه اینترنت بانک ویژه اشخاص حقوقی حقیقی مشترک

راهنمای عضویت و استفاده از سامانه اینترنت بانک ویژه اشخاص حقوقی / حقیقی مشترک

Business Internet Banking (BIB)

سامانه BIB بانک صادرات ایران، جهت برقراری امکان انجام تراکنش ( به ویژه تراکنش مالی انتقال وجه ) بر روی حساب اشخاص حقوقی / حقیقی مشترک از طریق اینترنت طراحی گردیده است.

فرآیند استفاده از سامانه :

فردی از سوی شخص حقوقی به صورت کتبی به عنوان مدیر تراکنش به بانک معرفی می گردد. مدیر تراکنش میتواند جزء امضاداران مجاز حساب حقوقی نباشد. وی با دریافت دستگاه رمزباب مخصوص خود و پس از ورود به صفحه اینترنت بانک میتواند تمامی تراکنش های مالی مربوط به حساب را تعریف ( ایجاد ) و مدیریت نماید، به طوری که هر تراکنش مالی ثبت شده از سوی مدیر تراکنش، پس از ایجاد برای امضاداران تعیین شده توسط وی ارسال می گردد. تعیین امضاکنندگان تراکنش توسط مدیر، مطابق با شرایط برداشت الکترونیکی مشخص شده در هنگام تقاضای عضویت در سامانه صورت می پذیرد. سپس امضاداران تعیین شده با استفاده از دستگاه رمزیاب مربوط به خود وارد سامانه شده و در بخش تراکنش های در انتظار نسبت به تایید یا رد تراکنش اقدام می نمایند. سامانه با کنترل تاییدهای انجام شده توسط امضاداران به محض تحقق شرایط تعیین شده توسط مدیر، تراکنش مالی را انجام می دهد.

برای حسابهای مشترک نیازی به معرفی مدیر تراکنش نبوده و هر یک از شرکاء میتوانند بر روی حساب تراکنش مالی تعریف ( ایجاد ) نمایند، لیکن فرآیند تایید تراکنش ایجاد شده توسط شرکاء مشابه حسابهای اشخاص حقوقی بوده و انجام تراکنش مزبور منوط به تحقق شرایط برداشت الکترونیکی تعریف شده به هنگام تقاضای عضویت در سامانه می باشد.

مراحل عضویت در سامانه BIB بانک صادرات :

 1. ارائه تقاضای کتبی استفاده از سامانه، توسط اشخاص حقوقی یا مشترک به شعبه مورد نظر جهت معرفی اعضای سامانه
 2. انجام مراحل 3 الی 8 برای هر یک از اعضای معرفی شده در بند 1 به شرح ذیل:
 3. مراجعه به صفحه اصلی BIB به نشانی https://bib.bsi.ir و یا ورود به سامانه مذکور از طریق پیوند اینترنت بانک سپهر موجود در سایت اصلی بانک صادرات ایران
 4. انتخاب گزینه عضویت
 5. مطالعه مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی عضویت و تایید آن
 6. انتخاب مشتری حقوقی یا مشترک به تناسب نوع حساب جهت ورود به صفحه ثبت درخواست عضویت
 7. درج مشخصات حساب (حقوقی / مشترک ) در قسمت بالای فرم و مشخصات فردی عضو معرفی شده در قسمت بعدی فرم
 8. مراجعه به شعبه مورد نظر به همراه کد پیگیری و مدارک هویتی معتبر در زمان اعلام شده توسط سامانه به منظور دریافت دستگاه رمز یاب

توجه : پس از یک روز کاری، دستگاه رمز یاب تحویل شده، فعال می گردد و کاربران محترم می توانند با مراجعه به وب سایت BIB و درج کد کاربری تعریف شده در هنگام ثبت نام و با استفاده از رمز عبور دریافتی از دستگاه رمزیاب وارد صفحه کاربری خود شوند.

امکانات ارائه شده در سامانه BIB عبارتند از :

رمز یاب جدید : کاربر سامانه BIB که دستگاه رمزیاب خود را مفقود، معیوب و یا به هر ترتیبی از دست داده باشد و درخواستی مبنی بر صدور دستگاه رمزیاب جدید داشته باشد، میتواند از طریق این گزینه درخواست خود را ثبت نماید و پس از زمان اعلام شده توسط سیستم با در دست داشتن شماره پیگیری و مدارک هویتی معتبر به شعبه منتخب خود برای دریافت دستگاه رمزیاب جدید مراجعه نماید.

فعال سازی شناسه کاربری : کاربر سامانه BIB در صورتیکه از گزینه غیرفعال شناسه کاربری در سامانه مزبور استفاده نماید. میتواند درخواست فعالسازی مجدد خود را در سامانه ثبت نماید و پس از یک روز کاری با در دست داشتن شماره پیگیری و مدارک هویتی معتبر به شعبه منتخب خود برای فعالسازی کد کاربری مراجعه نماید.

لازم به ذکر است در صورتیکه شناسه کاربری با سه بار ورود رمز اشتباه به سامانه غیرفعال گردد. فعالسازی بصورت غیرحضوری و آنی و از طریق ثبت درخواست فعالسازی صورت می پذیرد.

خلاصه حساب : برای مشاهده مانده و تاریخ آخرین تراکنش کلیه حسابهای سپهری مورد استفاده قرار می گیرد.

مانده حساب : برای مشاهده مانده موثر، جاری و قابل دسترس هر حساب سپهری مورد استفاده قرار می گیرد.

صورتحساب سی گردش آخر : برای مشاهده 30 گردش آخر حساب های سپهری مورد استفاده قرار می گیرد.

صورتحساب دوره ای : با استفاده از این خدمت میتوان صورتحساب را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود.

انتقال وجه به حساب خود و سایرین ( مخصوص مدیر تراکنش ) : میتوان از هر یک از حسابهای خود در بانک صادرات ایران به سایر حسابهای خود و یا به حسابهای سایرین در بانک صادرات انتقال وجه انجام داد.

انتقال وجه بین بانکی ساتنا و پایا ( مخصوص مدیر تراکنش ) : با استفاده از این خدمت میتوان مبلغ مورد نظر را از حساب خود نزد بانک صادرات به حساب سایر بانک ها منتقل نمود. لازم به ذکر است، مدت زمان عملیات واریز به حساب مقصد به عملکرد سیستم انتقال وجه بین بانکی ( ساتنا- پایا ) وابسته می باشد.

تراکنش های در انتظار ( مخصوص امضاداران حساب ) : با استفاده از این خدمت میتوان لیست تراکنش های انتقال وجهی که در انتظار امضای کاربر می باشند را مشاهده و با کلیک بر روی شماره پیگیری، امضا را روی تراکنش ثبت نمود.

تایید رسید انتقال وجه : میتوان با وارد نمودن شماره پیگیری، شماره حساب بدهکار، شماره حساب بستانکار و یا با مشخص نمودن محدوده زمانی واریز یا انتقال وجه، رسید انتقال وجه مربوطه را مشاهده نمود.

مدیریت حسابهای مقصد شناخته شده : امکان حذف حسابهایی که در هنگام انتقال وجه به حسابهای شناخته شده اضافه شده اند، می باشد.

مدیریت تراکنش ها ( مخصوص مدیر تراکنش ) : با انتخاب این خدمت میتوان فهرست تراکنش های انجام نشده را مشاهده و به شرح ذیل میدیریت نمود. در این خدمت عملیات مربوط به هر تراکنش عبارتند از :

 1. تعیین امضا کنندگان : در صورتی که هنوز امضایی برای تراکنش ثبت نشده باشد ( تراکنش هایی که به رنگ سبز نمایش داده می شوند ) میتوان با انتخاب گزینه تعیین امضاکنندگان، دارندگان حق امضا برای تراکنش را تعیین نمود. همچنین پس از انتخاب تراکنش برای تعیین امضاکنندگان، با کلیک بر روی دکمه مشاهده شرایط برداشت، میتوان شرایط برداشت تعریف شده روی حساب را که با مبلغ تراکنش متناسب است، مشاهده و انتخاب نمود.
 2. تایید تراکنش : در صورتی که در بخش تنظیمات پیش فرض، گزینه تایید نهایی مدیر انتخاب شده باشد، با انجام آخرین امضاء توسط امضاکنندگان تعیین شده، تراکنش انجام نمی شود و وضعیت تراکنش به در انتظار تایید نهایی مدیر تغییر می نماید و گزینه تایید در این صفحه فعال می گردد. در این صورت مدیر میتواند با انتخاب گزینه تایید تراکنش جزییات تراکنش را مشاهده و تایید نماید.
 3. لغو تراکنش : با انتخاب این گزینه امکان لغو تراکنش هایی که هنوز انجام نشده است، وجود دارد.
 4. جزئیات تراکنش : با کلیک روی گزینه جزئیات تراکنش، میتوان جزئیات تراکنش مورد نظر شامل مشخصات تراکنش و امضاکنندگان تراکنش را مشاهده نمود.
 5. گزارشگیری ( مخصوص مدیر تراکنش ) : با استفاده از این خدمت میتوان فهرست تراکنش های انجام شده و یا لغو شده را در بازه زمانی مشخص ، مشاهده نمود.
 6. تنظیمات یش فرض ( مخصوص مدیر تراکنش ) : در این بخش میتوان تنظیمات پیش فرض فیلدهای زیر را تعیین و یا تغییر داد:
 • حداکثر تعداد روز مجاز برای دریافت امضا: مدت اعتبار انجام تراکنش از زمان ثبت درخواست انتقال وجه، تا زمیانیکه آخرین امضاء انجام گیرد، می باشد. در صورت ورود عدد صفر و یا عدم ورود این مشخصه، محدودیت حداکثر تعداد روز مجاز برای ردیافت امضاء اعمال نخواهد شد.
 • نیاز به تایید نهایی مدیر : در صورتیکه پس از عملیات امضاء کاربران، نیاز به تایید نهایی مدیر تراکنش باشد، می بایست گزینه فوق انتخاب گردد.

استعلام وضعیت چک ( مخصوص مدیر تراکنش ) : با استفاده از این خدمت میتوان وضعیت جاری یک چک، تاریخ و زمان آن وضعیت و شعبه ای که تغییر وضعیت در آن انجام شده است را مشاهده نمود. در صورتی که چک مورد نظر تعیین مبلغ شده باشد نیز تاریخ، زمان و مبلغ تعیین شده نیز نمایش داده می شود.

استعلام وضعیت دسته چک ( مخصوص مدیر تراکنش ) : با استفاده از این خدمت میتوان وضعیت یک دسته چک را مشاهده نمود. این وضعیت اطلاعات شماره دسته چک در کل تعداد دسته چک های دریافت شده، تاریخ و ساعت صدور ، شماره اولین و آخرین برگ، کد شعبه تحویل دهنده و تعداد چک های ارائه شده دسته چک را شامل می شود.

استعلام شماره شبا : با استفاده از این خدمت میتوان با ورود و یا انتخاب شماره شبا، در صورت حقیقی بودن حساب، نام و نام خانوادگی صاحب حساب و در صورت حقوقی بودن، نام شرکت یا سازمان دارنده حساب را مشاهده نمود.

غیرفعالسازی : با استفاده از این خدمت کاربر میتواند، کد کاربری خود را غیر فعال نماید که در این صورت تا زمان فعالسازی مجدد، قادر به ورود به سامانه نخواهد بود.

خروج از سیستم : پس از اتمام کار با سامانه، بهتر است با استفاده از این گزینه از سیستم خارج شد. این عمل برای ثبت به موقع عملیات کاربر، توصیه می شود.

09602 صدای سپهر صدای پاسخگو ، تنها یک تلفنبانک نیست. مشاور بانکی 24 ساعته شما

برای درج تبلیغات شعب بانکی در سایتهای مرتبط میتوانید با 09141776345 در تماس باشید.