درج آگهی شهر دیباج

شهر دیباج

شهر دیباج در فاصله یک ٥٤ لومتری شمال شرقی شهرستان دامغان در مسیر جاده دامغان به گلوگاه مازندران با ارتفاع ١٨٥٠ متـر از سطح دریا در طول جغراف ١٤/٥٤ ییای و عرض جغراف ٢٦/٣٦ ییای واقع گردیده است.

شهر خوش آب و هوا و حاصلخیز دی باج که زیبایی دل فریب آن هر بیننـده را بـه تحسـ ین وا میـ دارد. در بهـاران زیبـاتر ین چشـم اندازها را پیش روی ساکنان و مسافران می گشاید . عنوان دیباج «چهارده» از کنیه امامزاده محمد، فرزند بلافصل امام جعفر صـادق ( ع) مدفون در این شهر شهرت یافته است.

آیا میخواهید آگهی شما در شهر و استان مورد نظر بصورت زیبا نمایش و ایندکس شود؟

آیا میخواهید تبلیغات شهری خود را در سایت درج آگهی ثبت نمایید؟

آیا اطلاع دارید که با درج آگهی در mycityad.ir میتوانید آگهی شهری و استانی درج کنید؟

حوزه دیباج از شمال به ارتفاعات البرز، از جنوب به شهر دامغان، از شرق به دهستان دامنکوه، از غرب بـه دهسـتان صرصـر محـدود است و وسعت آن «دهستان رودبار» به ٧٠٠ یک لومتر مربع ٨( % وسعت شهرستان می) رسد. جمعیت ایـ ن شـهر بـر اسـاس آخـر ن یسرشماری در سال ٣٣٨٥ ،١٣٧٥ نفر می باشد که متاسفانه به دلیل عدم ایجاد اشتغال بکار جوانان، یکی از شهرهای مهـاجر فرسـت محسوب می شود و به همین دلیل جمعیت آن رشد چندانی ندارد. مردم این شهر خونگرم و علاقه مند بـه عمـران و آبـادی شـهر و می هن اسلامی خود می باشند. در این راستا شهرداری پس از افتتاح رسمی در سال ١٣٧٥ با همکاری و مشـارکت شـهروندان کمـک شایانی به رشد، توسعه و عمران شهری نموده که امید است این روند ادامه داشته باشد آب و هوای این شـهر بـه دل یـل کوهسـتانی بودنش در تابستان خنک و معتدل و در زمستان سرد و نمیه مرطـوب و میزان نـزولات جـوی آن ٢٠٠ تـا ٣٠٠ یلمی متـر در سـال  می رسد.

منابع اصلی آن درآمد مردم در بخش کشاورزی بوده که تر عمده ین محصولات زراعی آن شامل یس: ب زمینی، گنـدم، جـو، یونجـه از محصولات باغی شامل گردو، گیلاس، زردآلو، گلابی می باشد. در بخش دامداری وجود مراتع سه گانه ییلاقی، قشلاقی و میـان بنـد ، نگهداری یها دام دشتی را نسبتاً خوب ارزیابی نمود. در بخش صنعت و معدن می توان از صـنا یع ری ختـه گـری آلوم یـنی (شـرکت آلدا) و شرکت ذغال سنگ البرز شرقی (معادن کلاریز و طزره و…) را نام برد. در بخش صنایع دستی می توان به قـالی بـافی و گلـمی یبافی اشاره کرد.

مکانهای دیدنی و گردشگری و تاریخی حوزه شهر می توان به چشمه علی، آب درمانی (باد آب) تنگـه زنـدان لارکـوه، بقعـه مبـارک امامزاده محمد دیباج که قدمتی حدود ٨٠٠ سال دارد که شاهرخ بانی آن بوده است، اشاره کرد

City Dibaj

Dibaj city within a 54 kilometers northeast of the city of Damghan, Damghan, on the road to the Caspian throat with a height of 1850 meters above sea level along the geographical 14/54 Yyay and geography 26/36 Yyay is located.

Good climate and fertile beauty of the tribute CD deceive the hearts of every viewer makes Ths yen. This beautiful spring landscape opens up before the residents and travelers. Dibaj as “fourteen” the epithet Holy Muhammad, son of the immediate Imam Jafar Sadiq (AS) is buried in the town’s reputation.

The main sources of income in the agricultural sector, which includes more of these crops Yasin: the land, wheat, barley, alfalfa, garden crops, including walnuts, cherries, apricots, pears are. In the three summer pastures for livestock, winter, and the strap, keeping relatively good plain Yha animals can be assessed. Industry and mining industries have already Ri can be mixed cast aluminum ion (Company Lda) and Eastern Alborz Coal Company (mine Klaryz and Tzrh etc) named. Carpet weaving and handicrafts sector can be Glmy Ybafy noted.

Historical places and tourist areas of the city can be a fountain Ali, water treatment facilities (wind, water) Larkvh strait prison, the tomb of the holy shrine of Mohammad Dibaj that dates back about 800 years, it has been a sponsor of the Condor cited…