جزوه آزمون دکتری نرم افزار کامپیوتر

اگر دانشجو یا دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر هستید و میخواهید در کنکور دکتری تخصصی نرم افزار کامپیوتر شرکت کنید کافیست به جزوات و منابع طرح سوال آزمون دکتری تخصصی دسترسی یابید تا با مطالعه و تسلط یافتن بر موارد و بحثهای مطرح شده در دروس در آزمون دکتری نرم افزار شرکت کرده و ضریب قبولی خود را افزایش دهید. سایت Academiya.ir بعنوان تنها مرجع تهیه کننده جزوات و منابع سوال کنکور دکتری تخصصی نرم افزار میتواند یاریگر و راهنمای شما در کنکور دکتری نرم افزار کامپیوتر باشد. برای تهیه بسته دکتری با 09141776345 یا 09120852440 تماس بگیرید.

آیا میخواهید در آزمون کنکور دکتری تخصصی نرم افزار کامپیوتر امسال قبول شوید و به مصاحبه دعوت شوید؟
آیا اطلاع دارید که هر ساله یکسری اساتید سوالات را طرح میکنند و اگر به جزوات اساتید طراح سوالات کنکور دسترسی داشته باشید میتوانید قسمت اعظم سوالات را پاسخگو باشید؟
آیا میخواهید جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر محسن زاده استاد دانشگاه علوم و تحقیقات را داشته باشید ؟
با خرید بسته جزوات دکتری تخصصی نرم افزار جزوات پایگاه داده اساتید زیر تقدیم میگردند:
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر احمدی
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر داورپناه
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر دهکردی
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر فراهی
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر قادرزاده
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر حق جو
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر هارون آبادی
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر معصومی
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر میرعابدینی
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر محسن زاده
جزوه پایگاه داده پیشرفته  دکتر پورحاجی
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر رهگذر
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر روحانی رانکوهی
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر سعادتجو
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر سبزه خراسان
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر شهیری
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر سیلبرشاتس
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر سلطانی
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر یمقانی
جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر طباطبایی
————————————————————————
با خرید بسته جزوات دکتری تخصصی نرم افزار از سایت Academiya.ir جزوات اساتید زیر برای درس سیستم عامل و سیستم عامل پیشرفته تقدیم حضورتان خواهد شد:
جزوه سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر بشیری
جزوه و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر ابراهیم مقدم
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده  دکتر اکباتانی فرد
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده  دکتر فضل علی
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده  دکتر جلیلی – دانشگاه شریف
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر جامعی
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر جامی
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر پدرام
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر رحمانی
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر شادگار
جزوه Singhal با ترجمه
جزوه  و نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته و توزیع شده دکتر برومندیا
ویرایش جدید سیستم عامل تننباوم
————————————————-
با خرید بسته جزوات دکتری تخصصی نرم افزار از سایت Academiya.ir جزوات اساتید زیر برای درس مهندسی نرم افزار و مهندسی نرم افزار پیشرفته تقدیم حضورتان خواهد شد:
جزوه و نمونه سوال مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر هاشمی
جزوه و نمونه سوال مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر محسن زاده
جزوهو نمونه سوال مهندسی نرم افزار پیشرفته  دکتر پارسا
جزوه و نمونه سوال مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر سلاجقه
جزوه و نمونه سوال مهندسی نرم افزار پیشرفته دکتر شمس
جزوه RUP
ترجمه پرسمن
System Analysis and Design
Software enginering 1 – 2
UML Tutorial in 6 days
————————————————————————-
با خرید بسته جزوات دکتری تخصصی نرم افزار از سایت Academiya.ir جزوات اساتید زیر برای درس الگوریتم کارشناسی و الگوریتم موازی کارشناسی ارشد تقدیم حضورتان خواهد شد:
حل تمرین clrs
جزوه طراحی و تحلیل الگوریتمهای پیشرفته و موازی دکتر اکبری
جزوه طراحی و تحلیل الگوریتمهای پیشرفته و موازی  دکتر دلداری
جزوه دکتر جلیلی – دانشگاه شریف
جزوه طراحی و تحلیل الگوریتمهای پیشرفته و موازی دکتر خاتنلو
جزوه طراحی و تحلیل الگوریتمهای پیشرفته و موازی دکتر میرزایی
جزوه و نمونه سوال با جواب طراحی الگوریتم دکتر محسن زاده
جزوه دکتر پرهامی
جزوه دکتر پارسا
جزوه دکتر پاتوقی
جزوه دکتر رضوی
جزوه دکتر سیدجوادی
جزوه دکتر طباطبایی
جزوه دکتر وحیدی
جزوه دکتر قلی زاده
جزوه دکتر میبدی
The Design and analysis of Parallel Algorithms
تست های فراگیر ارشد با جواب , تست های کنکور دولی با جواب تشریحی
و چند DVD کامل Video آموزشی فارسی و خارجی از اساتید دانشگاهی

برای خرید بسته دکتری تخصصی نرم افزار به Academiya.ir مراجعه کنید.