بیمه چیست

بیمه چیست؟

همان طور که می دانیم امروزه اکثر مردم پی برده اند که زندگی پر از خطرها و حوادث غیرمنتظره ای است که می توانند پیامدهای گسترده و جبران ناپذیری را بر ما  تحمیل کنند و یا به طورکلی آن را نابود سازند!

شما در حال رانندگی هستید که ناگهان کنترل خودرو خود را از دست می دهید و با برخورد به خودروی دیگر علاوه بر خسارت زدن به ماشین خود، اسباب موردنیاز برای از هم پاشیدن زندگی طرف مقابل و عزای چند خانواده را نیز فراهم میکنید.

شرکتها و موسسات بیمه میتوانند خدمات خود را در mycityad.ir بصورت آگهی ستاره دار درج نمایند تا در نتایج جستجو Google در صفحات اول دیده شوند.

یکی از اعضا فامیل دچار مریضی می شود و برای مدتی نمی تواند کار بکند و مخارج خانه را تأمین کند.

دوست شما که به ایده های نابی برای کارآفرینی دست پیداکرده است بعد از مدتی موفق به تأسیس کارگاهی کوچک می شود و از درآمد مکفی نیز برخوردار شده است اما متأسفانه براثر یک سهل انگاری و یک عامل مخرب پیش بینی نشده محل کار خود و حتی نیروی کار خود را نیز از دست می دهد و چه بسا بهروزهایی بسیار بدتر از روزی که شغلی نداشت و به دنبال کارآفرینی بود برگردد!و شاید ناخوشایندتر از این مسائل اینکه همسر شما  به عنوان تأمین کننده اصلی مخارج خانواده، شب کلید خود را بروی در منزل نمی اندازد و شما را با دنیای  جفاپیشه تنها میگذارد!

اگرچه ما انسان ها دوست نداریم که درباره ی اینگونه مسائل فکر کنیم اما متأسفانه هر روزه شاهد این اتفاق های تلخ هستیم. بااین حال اگر تهمیدی بیندیشیم و با عوامل ناخوشایندی که فقط چند نمونه از آن ها را  این مقابله حسی فراتر از ذکر کردیم مقابله کنیم قطعاآرامش و راحتی خیال را در روزهای بارانی زندگی برای ما به ارمغان خواهد آورد.

اکنون این سؤال پیش می آید که راهکار چیست؟

 شما هم به این موضوع پی برده اید که کلید قطعا رفع نگرانی های ناخوانده ما جز در دست کلیدسازی بنام بیمه نخواهد بود!

البته صنعت بیمه؛ همانند صنعت نفت و گاز، خودروسازی و غیره ادعایی بزرگ را برای خود با گذاشتن پیشوند صنعت بر روی خود رقم زده است.

در این مقاله و مقاله های آتی سعی بر این است که: ابتدا با تعاریف معمول در صنعت بیمه آشنا شویم

 قواعد و ضوابطی که یک کارآفرین باید در مورد بیمه بداند را معرفی کنیم

 با رشته های مختلف صنعت بیمه و قواعد هر یک آشنا شویم

 تهدیدهای مالی و جانی که شغل و آسایش ما را تحت الشعاع قرار میدهد را شناسایی کنیم و گام به گام تا انتخاب پوشش بیمه ای مناسب برای فعالیت و  کسب وکار خود پیش رویم.

بیمه

بیمه چیست؟

بیمه عملي است که به موجب آن یک طرف )بیمه گر( با قبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات )علم اکچوئری( در ازاء دریافت وجهي )حق بیمه( از طرف دیگر )بیمه گزار( تعهد می نماید در صورت تحقق خطر معیني خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معیني بپردازد و یا خدمتي انجام دهد.

بیمه؛ اولین بار در جهان

بازرگانان چینی برای پشتیبانی از یکدیگر از خطر نابودي کشتی های باری در طوفان ها یا دزدی های دریایی یا هر رویداد ناگوار دیگری که در دریا رخ دهد، بارهایشان را بین چند کشتی پخش میکردند و چنین می اندیشیدند که اگر یک کشتی در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، همه ی کشتی هایی که در چند روز به دریا می روند، همگی آسیب نخواهند دید. آن ها با این کار از زیان ناشی از غرق شدن کشتی ها یا دزدیده شدن کالاهایشان می کاستند.

 گرچه نخستین بیمه ها برای کشتی ها باری پی ریزی شده بود، بازرگانان بر آن شدند که در خطرهای دیگر، مانند آتش سوزی نیز با هم شریک شوند. نخستین شرکت بیمه آتش سوزی در سال 1667 میلادی، پس از آتش سوزی بزرگی که در لندن رخ داد و نزدیک 130 هزار خانه را ویران کرد و 100 هزار نفر بی خانمان برجای گذاشت، بنیان گذاری شد.

 بیمه؛ اولین بار در ایران

واژه ی بیمه نخستین بار در منابع فارسی در تحفه العالم عبدالطیف شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخص به کاررفته است و محمد معین آن را برگرفته از بیما، یک واژه هندی یا اردو، می داند. نخستین بار ناصرالدین شاه در 1270 خورشیدی امتیازنامه ای را با عنوان »تأسیس اداره حمل ونقل و سازمان بیمه در ایران« به الزار پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا در نیامد. آرام آرام شرکت های خارجی در ایران به راه افتاد که تا 25 سال بازار بیمه ایران را در دست داشتند و در سال 1314 دست کم 29 شرکت بیمه خارجی در ایران فعالیت داشتند. از میان آن ها، دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از همه فعال تر بودند و تا پیروزی انقلاب اسلامی به کار پرداختند.

پس از پیروزی انقالب اسلامی ، شورای انقلاب در 4 تیرماه 1358 همه شرکت های بیمه ایرانی را ملی اعلام کرد و بر پایه اصل 44 قانون اساسی، همه کارهای بیمه ای زیر نظر دولت قرار گرفت. در حال حاضر در حدود 30 شرکت بیمه خصوصی و دولتی در کشور در حال فعالیت می باشند.

اصطلاحات بیمه ای

بیمه گر Insurer: شخصیتی حقوقی که در قبال دریافت حق بیمه متعهد جبران خسارت بیمه گذار است.

بیمه گذار Policy holder: شخصیتی حقیقی و یا حقوقی که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه می باشد.

موضوع بیمهsubject matter: ممکن است هر یک از عناوین زیر باشد، مشروط بر اینکه بیمه گذار در خصوص بقای آن ذینفع باشد.

الف – مالی معین

ب – منفعت یا هر حق مالی

ج – هر نوع مسئولیت حقوقی

حق بیمه یا بهاي تأمین بی مهگر Premium: وجهی است که بیمه گذار بابت خرید بیمه به بیمه گر میپردازد. به محض صدور بیمه نامه، بیمه گذار متعهد پرداخت کل حق بیمه مي باشد، مگر آنکه توافق دیگري در مورد پرداخت حق بیمه صورت گرفته

باشد. اعتبار بیمه نامه و شروع تعهدهای بیمه گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز مي شود.

بیمه گذار متعهد پرداخت باقیمانده حق بیمه خواهد بود. بیمه گر مي تواند با تاریخ دیگري براي شروع بیمه موافقت نماید که این تاریخ مؤخر بعد بر تاریخ انعقاد بیمه خواهد بود.

میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثهSum insured:

موضوع میزان تعهد بیمه گر یکي از تنگناهاي بسیار با اهمیت و حساس در روابط بیمه گر و بیمه گذار مي باشد

که ضرورت دارد تا در مورد آن بحث بیشتري صورت گیرد. طبق ماده 10 قانون بیمه، درصورتی که مالي به کمتر از قیمت واقعي بیمه شده باشد، بیمه گر به تناسب مبلغي که بیمه کرده است باقیمت واقعي مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

کاستني یا فرانشیز Franchise:

به مبلغي از خسارت گفته مي شود که بر طبق شرط بیمه نامه به عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت به آن تعهدي ندارد. به عبارت دیگر فرانشیز، مشارکت بیمه گذار با بیمه گر در جبران خسارت وارده مي باشد.

علت تعیین فرانشیز در بیمه نامه عبارت است از:

 تشویق بیمه گذار به مراقبت و نگهداري بیشتر از مورد بیمه شده.

 ارکان قرارداد بیمه

 به موجب ماده 3 قانون بیمه در یک قرارداد بیمه موارد زیر باید به طور صریح قید شود:

1- تاریخ انعقاد قرارداد بیمه: تاریخي است که قرارداد بیمه ثبت در دفتر صدور بیمه گر می شود و نباید بعد از تاریخ شروع بیمه باشد ولي مي تواند مقدم و یا همزمان با شروع بیمه باشد.

2- بیمه گر

3- بیمه گذار

 4-موضوع بیمه

 5- حق بیمه

 6- میزان تعهد بیمه گر

7- حادثه یاخطري که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.

8- ابتدا و انتهاي بیمه مدت بیمه،

در بیمه به طور رایج مدت قرارداد یک سال و تاریخ شروع آن ساعت 12 روزي است که به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید شده ميباشد. اگر قبل از ساعت توافق شده حادثه اتفاق بیفتد؛ بیمه گر تعهدي

نسبت به جبران خسارت ندارد. البته طرفین مي توانند در مورد ساعت و تاریخ شروع به گونه دیگري توافق کنند.

انواع بیمه

بیمه ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 اشخاص

 اموال

 مسئولیت

و برخی بیمه های خاص نیز اخیراً در ایران به وجود آمده است.

بیمه اشخاص شامل

1. عمر

2. حادثه

3. درمان

بیمه اموال شامل

1. بیمه اتومبیل شخص ثالث، بدنه

2. آتش سوزی

3. بیمه های مهندسی

4 . بیمه حملونقل صادرات، واردات، ترانزیت، داخلی

5. بیمه فرش

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آن ها عبارت اند از:

1. مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

2. مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

3. مسئولیت مدنی مدیران و مسئوالن فنی بیمارستانها – کلینیک ها و درمانگاه ها

4. مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار

 بیمه های خاص شامل

1. بیمه مرهونات بانکی وام های بانکی

2. بیمه نامه پول در صندوق

3. بیمه شترمرغ

4. بیمه اسب