اینکودر

Encoder وسیله ای است که اطلاعات را به صورت رمز ارسال می نماید و در پایانه این اطلاعات توسط دستگاه دیگری به نام دیکودر رمزگشائی و بنا به نیاز پردازش می گردد .
بیشترین کاربرد انکودر برای اندازه گیری میزان جابجائی از نقطه ای به نقطه دیگر است . این وسیله به اشکال و با میزان دقتهای متفاوتی ساخته می شود . اندازه گیری این جابجائی می تواند حول یک محور به صورت دوران یا اندازه گیری مسیر در طول ، عرض ، ارتفاع و یا تلفیقی از حالات ذکر شده باشد .صنایعی نظیر صنایع بستع بندی ، صنایع ماشین سازی ، صنایع مواد غذایی و … بیشترین استفاده از این محصول را دارند . برای خرید میتوانید با MyCityAd.ir بشماره 09141776345 تماس بگیرید.

هانیانگ – انکودر HE50B-8-1024-3-T-24
اتونیکس – انکودر E50S8-100-3-T-24
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس سری E50S-C
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس شفت دار قطر 58mm سری E58
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس شفت دار قطر 68mm سری E68S
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل ابسولوت شفت دار قطر 50mm سری EP50S
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل ابسولوت شفت دارقطر 60mm سری ENP
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل بدون شفت قطر 60mm سری E60H
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل بدون شفت قطر 100mm سری E100H
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل بدون شفت قطر 80mm سری E80H
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل شفت دار سری ENA
اتونیکس – روتیری اینکودر اتونیکس مدل شفت دار و بدون شفت سری E40
اتونیکس – خرید روتیری اینکودر اتونیکس مدل شفت دارقطر 30mm سری E30S
اتونیکس – فروش روتیری اینکودر اتونیکس مدل ماکرو ،شفت دار قطر 20mm سری E20S
اتونیکس – قیمت روتیری اینکودر اتونیکس مدل چرخ دار سری ENC
اتونیکس – روتیری اینکودر مدل ابسولوت قطر 58mm سری EP58
اتونیکس – روتیری اینکودراتونیکس مدل ابسولوت قطر 50mm سری EPM50