فروش واحد مراقبت ایر کنترل

فروش واحد مراقبت پنوماتیک

از کنار هم قرار گرفتن فيلتر(Filter) و شير تنظيم فشار ( Pressure Regulator) و روغن‌پاش ( Lubricator) واحد مراقبت ايجاد میشود. در واقع هوا پس از عبور از واحد مراقبت آماده مصرف در تجهيزات پنيوماتيکي میباشد. هر واحد مراقبت معمولاً از يک فيلتر، يک شير تنظيم فشار، يک روغن زن و يک نمايشگر فشار تشکيل شده‌ است. البته علاوه بر تجهيزات فوق برحسب نياز، میتوان از ميکروفيلتر، شير را‌‌ه‌انداز‌آرم(Soft Start Valve) و يا پرشر سوئيچ نيز استفاده نمود. قبل از هر واحد مراقبت بايد يک شير قطع و وصل نصب گردد اين شير میتواند به صورت دستي، برقي و يا پنيوماتيکي عمل کند.
واحد مراقبت کامل شامل فیلتر، رگولاتور و روغن زن می باشد و برای تصفیه، تنظیم فشار و روانکاری هوای فشرده بکار میرود. فیلتر وظیفه تصفیه هوا جذب رطوبت و ذرات معلق در هوا را انجام میدهد. رگولاتور یا فشارشکن امکان تنظیم فشار هوای خروجی را فراهم میکند و روغن زن هوای خروجی را روانکاری می کند و موجب تجهیزات پنوماتیک میگردد.
برای خرید واحد مراقبت ایرکنترل میتوانید با شماره 09141776345 , 09120852440 فروشگاه MyCityAd.ir تماس حاصل فرمایید

برای کارایی بیشتر واحد مراقبت و نتیجه بهتر توصیه میگردد:

* سایز واحد مراقبت متناسب با مقدار هوای عبوری و میزان مصرف انتخاب گردد
* برای رساندن هوای تصفیه شده و روغن کاری شده به تجهیزات پنوماتیک بعد از واحد مراقبت فقط از شلنگ پلی اورتان استفاده شود .
* برای اثربخشی بیشتر فیلتر، حتماً از شیر کشویی استفاده شود در فصول سرد از روغن رقیق تر و در فصول گرم از روغن غلیظ تر استفاده شود.

برای خرید محصولات واحد مراقبت زیر میتوانید درخواست خود را به شركت تبليغاتي آگهي شهر من بنشانی MyCityAd.ir ارسال کنید و یا با شماره 09120852440-09141776345 تماس بگیرید.

واحد مراقبت دو تکه سایز 1/4 طرح SFC
واحد مراقبت دو تکه سایز 3/8 طرح SFC
واحد مراقبت دو تکه سایز 1/2 طرح SFC
واحد مراقبت دو تکه AFC سایز 1/4
واحد مراقبت سه تکه AC سایز 1/4
واحد مراقبت طرح فستو سایز 1/4
واحد مراقبت طرح فستو سایز 1/2
واحد مراقبت دو تکه سایز 1/4
واحد مراقبت دوتکه سایز 3/8
واحد مراقبت دو تکه سایز 1/2
واحد مراقبت سه تکه سایز 1/2
واحد مراقبت دو تکه سایز 3/4
واحد مراقبت سه تکه سایز 3/4
واحد مراقبت دو تکه سایز یک
واحد مراقبت سه تکه سایز یک

قیمت فیلتر ایرکنترل
فیلتر 1/4 ایرکنترل 13,500 تومان
فیلتر 1/2 ایرکنترل 35,000 تومان
قیمت فیلتر LMC

فيلتر 1/4 LMC 18,500 تومان
فيلتر 1/2 LMC 41,000 تومان
فيلتر 3/4 LMC 65,000 تومان
فيلتر 1″ LMC 65,000 تومان
قیمت فیلتر مایندمن

فيلتر 1/4 مایندمن 50,000 تومان
فيلتر 3/8 مایندمن 55,000 تومان
فيلتر 1/2 مایندمن 65,000 تومان
قیمت فیلتر رگلاتور ایرکنترل

فيلتر رگلاتور 1/4 ایرکنترل 31,000 تومان
فيلتر رگلاتور 1/2 ایرکنترل 72,000 تومان
قیمت فیلتر رگلاتور LMC

فيلتر رگلاتور 1/4 LMC 47,000 تومان
فيلتر رگلاتور 1/2 LMC 95,000 تومان
فيلتر رگلاتور 3/4 LMC 135,000 تومان
فيلتر رگلاتور 1″ LMC 135,000 تومان
قیمت فیلتر رگلاتور مایندمن

فيلتر رگلاتور 1/4 مایندمن 80,000 تومان
فيلتر رگلاتور 3/8 مایندمن 82,000 تومان
فيلتر رگلاتور 1/2 مایندمن 125,000 تومان
قیمت فیلتر رگلاتور مایندمن

فيلتر رگلاتور 1/4 مایندمن 80,000 تومان

فيلتر رگلاتور 3/8 مایندمن 82,000 تومان
فيلتر رگلاتور 1/2 مایندمن 125,000 تومان
قیمت رگلاتور مایندمن

رگلاتور 1/4 مایندمن 28,000 تومان
رگلاتور 3/8 مایندمن 45,000 تومان
رگلاتور 1/2 مایندمن 85,000 تومان
قیمت واحد مراقبت دو تیکه LMC

واحد 1/4 دوتيکه LM 70,000 تومان
واحد 1/2 دوتيکه LMC 140,000 تومان
واحد 3/4 دوتيکه LMC 205,000 تومان
واحد 1″ دوتيکه LMC 205,000 تومان
قیمت واحد مراقبت دو تیکه ایرکنترل

واحد 1/4 دوتيکه ایرکنترل 44,000 تومان
واحد 1/2 دوتيکه ایرکنترل 110,000 تومان
واحد 3/4 دوتيکه ایرکنترل 177,000 تومان
واحد 1″ دوتيکه ایرکنترل 177,000 تومان
قیمت واحد مراقبت دو تیکه مایندمن

واحد 1/4 دوتيکه مایندمن 90,000 تومان
واحد 3/8 دوتيکه مایندمن 93,000 تومان
واحد 1/2 دوتيکه مایندمن 175,000 تومان
لطفاً جهت اطلاع از قیمت دقیق کالاها با ما تماس بگیرید