گالری مبل معصومی

گالری مبل معصومی در مراغه

اولین فروشگاه تولید کننده مبلمان و سرویس خواب با بیش از 70 سال سابقه درخشان در مراغه.

مبل معصومی وارد کننده انواع مبلمان و سرویس خواب از کشور های ترکیه،چین ، تایوان و دارای شرکت تولیدی مراغه چوب می باشد.

مدیریت :آقای معصومی بشماره تماس 04212229728

آدرس : مراغه ، خیابان قدس گالری مبل معصومی

Gallery Furniture masoni
Gallery Furniture Joker in Maragheh

The first store Bedroom furniture manufacturer with over 70 years experience in Maragheh brilliant.

Joker furniture importer and Bedroom Furniture from Turkey, China, Taiwan and manufacturing company Maragheh is wood.

Management: Mr. Joker count call 04212229728

Address: Maragheh Jerusalem street furniture gallery masumi
Furniture, furniture manufacturing, furniture manufacturing city of Maragheh, Bedroom, Store Furniture, Bed, Sofa welcome Maragheh Maragheh sofa, sofa Joker, Furniture, Bedroom, Sofa Gallery