استعلام قیمت واردات و تامین تهیه قطعات جانبی Fotoelektrik Pauly

تهیه و تامین Fotoelektrik Pauly همراه با دانش فنی و قدرت تحلیل از ملزومات جوامع صنعتی به شمار می آید و همواره جزو مهمترین مشغولیتهای ذهنی صاحبان صنایع بوده, شركت تبليغاتي آگهي شهر من با هدف ارایه پاسخی مناسب به این نیاز تاسیس شده و مشغول فعالیت می باشد.
شركت تبليغاتي آگهي شهر من با بهره گیری از دانش فنی Fotoelektrik Pauly کارشناسان خود آماده ارایه مشاوره در خصوص انتخاب مناسبترین اقلام بسته به نیاز کارفرمایان محترم بوده و در صورت نهایی شدن فرایند انتخاب,قابلیت تهیه و تامین اقلام از نقاط محتلف دنیا و تولید کنندگان متنوع را دارد.
شركت تبليغاتي آگهي شهر من بر آن است با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبعی قابل اطمینان در تهیه و تامین مهندسی شده در کشور ایران, برای صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایران ایفا نماید.
اگر محصولی از رله فیندر را نیاز دارید تا برایتان از خارج تهیه و تامین شود میتوانید براحتی درخواست خود را با MyCityAd.ir مطرح سازید تا کارشناسان ما درخواست خرید رله فیندر شما را بررسی و مشاوره لازم را برای شما ارایه نمایند .
شركت تبليغاتي آگهي شهر من امکان ارایه پیش فاکتور Fotoelektrik Pauly و صدور فاکتور رسمی برای اقلام وارداتی Fotoelektrik Pauly و درخواستی Fotoelektrik Pauly شما را دارد. برای ارتباط با MyCityAd.ir کافیست با شماره 09141776345 تماس بگیرید.
لطفا در هنگام تماس با شرکت حتما عنوان کنید که از طریق سایت آقای مهندس مرتضی صاحب شماره شرکت را بدست آورده اید.
برای خرید Fotoelektrik Pauly , فروش Fotoelektrik Pauly , قیمت Fotoelektrik Pauly یا تهیه و تامین قطعات Fotoelektrik Pauly  تماس بگیرید

FOTOELEKTRIK PAULY GmbH
431XT-cable-stE4-4mkOp-2stE4
Order-No.-431XT-Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,
Order-No.-2437-PP85302-2e2-3M20-5mk4+1-z3s-stA5-230VAC-Control-Device,-30VA,-for-Double-Hole-Detector
Order-No.-2420-Type:-PP83201-2-R2-e1-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-24VDC
8531-TUB46-Anti-Dust-Tube-for-D=35mm
8634-AD26SS1
PP83201-2-R2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-115+230VA-Power-supply-10VA,-for-one-system-,-light–dark-switching-selectable
Order-No.-431XT-Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link
stH4-plug
3331-Yv-R26-2-2PG7-rl
PP85301-R2-e1-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-115+230V-AC-Control-Device-30VA
4313L-PP2441-220-R28-Hole-Detector-for-Detection-of-Welded-Seams
4314qE-PP2441q-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
8541-Pos:-7030350090I-TUB75-incl.Adapterplatte-Luft2-Anti-Dust-Tube-with-adaptor-plate
Order-No.-5841M14St-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-St-e2-4PG11-q-z1s-24VDC-Switching-Light-Grid-Control-Unit
4314qE-PP2441q-308-R153E-e2
PP2441q-308-R153E-e2
431XT-Kabel-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
4314qL-PP2441q-308-R153-2-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
AD26SS2-“Heavy-adjustment-system-“”Stauff””-for-R26-housing”-complete-with:-elbow-tube-and-4-half-clamps
1102-JP103-3-e2-2PG11-i-ir-24VDC-230VAC-Reflex-Light-Barrier,-High-Power,
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC
Order-No.:-5841M14St-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-St-e2-4PG11-z1s-24VDC
5841M14St-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-St-e2-4PG11-z1s-24VDC
2420-PP83201-2-e2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-24VDC
4314qqS-PP2441qq-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC
Order-No.-6430-GR50S-Triple-Prism-Glass-Reflector-Ø52mm
Order-No.-8112VA-GFK20VA;-40m
“Order-No.-4314qS
PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC
Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,-infrared-transmitter,-4+1-pole-cranked-plug,-3+1-pole-metal-plug-180°
PP2441qE-308-R153-e2
Nr.:-108148”
Order-No.-4344qS-PP2451q-308-R153S-stHu12-Transmitter-for-Double-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
Order-No.-4313qS-Type:-PP2441q-220-R28S-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area
Order-No.-4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-e1-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area
Order-No.-8645-R26SH-Heavy-adjustment-flange-for-R26-&-R25-housing
R26SH-Heavy-adjustment-flange-for-R26-&-R25-housing
1202V-ET103-2000v-e2-y-i-stA5-24VDC
PP2441q-220-R28S-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-220mm-,-infrared-transmitter
Order-No.-4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm,-infrared
431XT-Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
1884-PS20G19-w1-ir-stH4-Transmitter,-force-synchronization-cable-from-receiver
Cable-2mk4-stH4–2m-Cable-with-connector-for-ET103-2000-stH4
6425-WR60-Heat-Resistant-Glass-Reflectors-Ø60mm-Aluminum-housing,-water-cooling-available
4314qS-PP2441q-308-R153S-e2-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
8802M01-JT-19*01-Adjustment–&-Tubesystem-for-G19,-Type-JT-19*:heat-protection-plates-on-sides
4315qS-PP2441qS-Al-550mm-Transmitter-für-Hole-Detector-,-infrared-transmitter,-4+1-pole-cranked-plug,-3+1-pole-metal-plug
431XT-Kabel-stE4-4mkOp-2stE4-105,91-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
4314qE-PP2441q-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector
8900-Pos:-7030350106i-cable-2x3mkTf-Cable-in-accordance-with-above-execution:-‘-…-…-mounted-with-Yv-R26-2
Order-No.-5841M14S-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-S-q-1stM10-Switching-Light-Grid-Transmitter-,-infrared-transmitter
431XT-Cabl-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
Kabel-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
4312qS-PP2441q-154-R27S-24VDC
4314qS-PP2441q-308-R153S-e2-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector
2420-PP83201-2-e2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-24VDC-Power-supply-10VA
adjustment-alternatives:-8635-AD26SS2-“Heavy-adjustment-system-“”Stauff””
431XT-cable-stE4-10mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
4314qS-PP2441q-308-R153S-e1-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector
431XT-Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,
Kabel-stE4-4mkOp-2stE4
KW26-+y-Cooling-Water-Flange-for-R26-housing,-aluminum
3331-Yv-R26-2-2PG7-rl-Infra-red-light-Reflex-Optic-Head,
Order-No.:-1888-PS20R26-1PG9-y-p1-ir
5841M14S-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-S-1stM10
4314qSM20-PP2441q-308-R153S*20-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector,
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,
4314qqS-PP2441qq-308-R153S-e2-z3s-24VDC
6430-GR50S-Triple-Prism-Glass-Reflector-Ø52mm
4313E-PP2441-220-R28E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,
4314qqE-PP2441qq-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,
Order-No.-7912-stA5w-right-angle-female-plug-for-cable-connection4+1-pins
Order-No.-2001-PP20100-2-R2-2PG7-2PG11-z1s-24VDC-230VAC-Control-Unit-for-1-Optic-Head-Pair
Order-No.-8114VA-GFK21VA;-45m-Optical-fibre-cable,-Ø4,-metal-amoured,-200°C;
Order-No.-4344qE-PP2451q-308-R153E-e2-i-z3s-stA5-stHu12-Receiver-for-Double-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
Order-No.-4313qE-Type:-PP2441q-220-R28E-e2-Receiver-for-Hole-Detector
Order-No.-4314qE-PP2441q-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector
Order-No.-1611E-PP2010-3E-e2-3PG9-i-p1-24VDC-Receiver
PP2010-3E-e2-3PG9-i-p1-24VDC-Receiver-,-light–dark-switching-selectable
4314qL-PP2441q-308-R153-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm,-AccessTime:-<3msec
5841M14St-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-St-e2-4PG11-z1s-24VDC-Switching-Light-Grid-Control-Unit
4314qqS-PP2441qq-308-R153S-e2-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector
5841M14S-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-S-q-1stM10-Switching-Light-Grid-Transmitter
4313L-PP2441-220-R28-Hole-Detector-for-Detection-of-Welded-Seams-Detection-Area-220mm,
8645-R26SH-Heavy-adjustment-flange-for-R26-&-R25-housing
PP2441q-220-R28E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,-Detection-Area-,-steady-light-resistant-up-to-80kLux,-3+1-pole-metal-plug
Order-No.-4314qE-PP2441q-308-R153E-
1661E-PP2092-2E-e2-w1-i-stH7-24VDC
ET103-2000-e2-i-fx-stH4-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner,-active-Background-Response-Suppression-,-light–dark-
2002-PP20110-2-R2-2PG7-2PG11-i-24VDC-Control-Unit-for-1-Optic-Head-Pair-,
4314qE-PP2441q-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,
1722E-PU2092-2E-e2-i-stH7-24VDC-Receiver-,-light–dark-switching-selectable,-intelligent
4315qE-PP2441qE-Al-550mm-e2-Receiver-for-Hole-Detector-,-steady-light-resistant-up-to-80kLux
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,-infrared-transmitte
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-24VDC
3331-Pos:-7030350105I-Yv-R26-2-2PG7-rl
Order-No.-5841M14E-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-E-i-q-1stM1-0-Switching-Light-Grid-Receiver-,-light–dark-switching
4314qE-PP2441q-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,
8851-KW26-+y-Cooling-Water-Flange-for-R26-housing,-aluminum
PP2441q-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,-steady-light-resistant-up-to-80kLux,-3+1-pole
4312qE-PP2441q-154-R27E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,
4313qE-PP2441q-220-R28E-e2-Receiver-for-Hole-Detector
4314qqS-PP2441qq-308-R153S-e2-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,-infrared-transmitter,
4314qqS-PP2441qq-308-R153S-e2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area
4314qS-PP2441q-308-R153S-e2-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector-,-Detection-Area-308mm-,-infrared-transmitter
ET103-2000-e2-y-i-fx-stH4-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner
1884-PS20G19-ir-stH4-Transmitter,-force-synchronization-cable-from-receiver
Order-No.:-1615E-PU2010-3E-e2-3PG9-y-i-p1-24VDC-“Receiver;-Forced-Synchronisation-Cable-to-Transmitter
5841M14E-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-E-i-1stM10-Switching-Light-Grid-Receiver
4314qEM20-PP2441q-308-R153E*20-e2-Receiver-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
5841M14S-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-S-1stM10-Switching-Light-Grid-Transmitter,-infrared-transmitter
4314qqE-PP2441qq-308-R153E-e2
2002-PP20110-2-R2-2PG7-2PG11-i-24VDC-230VAC
5841M14S-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-S-q-1stM10-Switching-Light-Grid-Transmitter,-infrared-transmitter
4313S-PP2441-220-R28S-24VDC
4314qqL-3-PP2441qq-308-R153-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
ET103-2000-e2-i-stH4-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner,-active-Background-Response-Suppression
Order-No.-431XT-Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-cable-for-transmitter-receiver-link,-stE4-plug
Art.-No.-1612M19E-PP2009-3*19E-e2-i-q-ta-z1s-stH7-24VDC-Receiver-,-light–dark-switching-selectable,
Order-No.-3331-Yv-R26-2-2PG7-r-Infra-red-light-Reflex-Optic-Head,-100°C
Order-No.-8115VA-GFK13VA;-25m-Optical-fibre-cable,-Ø4,-metal-amoured,-200°C;
Order-No.-1202-ET103-2000-e2-i-stH4-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner
Order-No.-4314qL-PP2441q-308-R153-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
Order-No.-3331-Yv-R26-2-2PG7-rl-Infra-red-light-Reflex-Optic-Head
Order-No.-4344qL-PP2451-qL-308-R153-Double-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm,
Order-No.-4313qL-Type:-PP2441q-220-R28-Hole-Detector-for-Detection-of-Welded-Seams
Order-No.-4314qL-PP2441q-308-R153-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm,-Access
Order-No.-1888-PS20R26-1PG9-p1-ir-Transmitter,-force-synchronization-cable-from-receiver
Yv-R26-2-2PG7-rl-Infra-red-light-Reflex-Optic-Head,-100°C
PS20R26-1PG9-p1-ir-Transmitter,-force-synchronization
1041-JP195-R1-d-rl-stH7-20…230VUC-Reflex-Light-Barrier-,-steady-light-resistant-up-to-80kLux
PP2441q-220-R28-Hole-Detector-for-Detection-of-Welded-Seams.-Detection-Area-220mm,-Access-Time:-<3msec-consisting-of
Order-No.-1661-PP2092-2-Transmitter-Receiver-Light-Barrier,-Forced-Synchronisation-Cable-former-transmitter-type:PP2092S
Order-Code:-8012TVA-Type:-GFK2W02TVA-Double-Optical-fibre-cable-90°
3331-Yv-R26-2-2PG7-rl-Infra-red-light-Reflex-Optic-Head,-100°C-for-external-control-unit-e.g.-PP20110-2
4315qL-PP2441q-Al-Hole-Detector,
ET103-2000-e2-i-stH4-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector
2124-Pos:-7030350104I-2124-PV21112-2-R2-2PG7-2PG11-i-q-z10s-24VDC-230VAC
2420-PP83201-2-R2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-115+230VAC-Power-supply-10VA
Order-No.-5841M14-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-Switching-Light-Grid-consisting-of:
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,
Order-No.-2420-PP83201-2-R2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-115+230VAC-Power-supply-10VA,-for-one-system
1202V-ET103-2000v-e2-y-i-stA5-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner,-active-Background-Response-Suppression,
PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm
PP2441q-308-R153S-R2-z3s-115+230VAC
4312qL-PP2441q-154-R27-Hole-Detector-for-Detection-of-Welded-Seams-Detection-Area-154mm
4314qL-PP2441q-308-R153-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm,-Access-Time:-<3msec
4313qS-PP2441q-220-R28S-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector
4313qS-PP2441q-220-R28S-24VDC
4314qS-PP2441q-308-R153S-R2-z3s-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm-,
1661E-PP2092-2E-e2-w1-i-stH7-24VDC-Receiver-,-light–dark-switching-selectable
4314qL-PP2441q-308-R153
ET103-2000v-e2-y-i-stA5-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner
1661E-PP2092-2E-e2-i-stH7-24VDC-Receiver-,-light–dark-switching-selectable,-steady-light-resistant-up-to-80kLux
Reflex-Optic-Head:-3331-Yv-R26-2-2PG7-rl
1203M01-ET103-3000*01-e2-y-i-p1-stH4-24VDC-Adjustable-Reflex-Scanner,-active-Background-Response-Suppression
Order-No.:-1615-PU2010-3-Transmitter-Receiver-Light-Barrier,-Forced
5841M14-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-Switching-Light-Grid
4314qLM20-PP2441q-308-R153*20-Hole-Detector,-Detection-Area-308mm,-Access-Time:-<3msec,
2420-PP83201-2-e2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-24VDC-Power-supply-10VA,-for-one-system-,
4314qqE-PP2441qq-308-R153E-e2-Receiver-for-Hole-Detector
4314qqS-PP2441qq-308-R153S-e2-z3s-24VDC-1.386,61-Transmitter-for-Hole-Detector
PP2441qq-308-R153S-e2-z3s-24VDC
8541-TUB75-incl.Adapterplatte-Anti-Dust-Tube-with-adaptor-plate
4313S-PP2441-220-R28S-24VDC-Transmitter-for-Hole-Detector
4314qS-PP2441q-308-R153S-e2-z3s-
8544-Pos:-7030350093I-TUB75Refl.-Luft2
PP2441qq-308-R153E-e2
8635-AD26SS2-“Heavy-adjustment-system
Order-No.:-5841M14S-PLG4761210216-39-3-60×30—20-14-S-1stM10-Switching-Light-Grid-Transmitter
Order-No.-434XT-Cable-stHu12-6mkOp-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-for-Double-Hole-Detector,-with-lu
Order-No.-431XT-Type:-Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,
Cable-stE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,-stE4-plug,-L=-s.-above
AD26SS2-Heavy-adjustment-system-“Stauff”-for
431XT-cablestE4-4mkOp-2stE4-Connection-Cable-for-Transmitter-Receiver-Link,
4313E-PP2441-220-R28E-e2-Receiver-for-Hole-Detector,-Detection-Area-220mm-,
431XT-cable-stE4-4mkOp-2stE4
6425-Pos:-7030350092I-WR60
4314qS-PP2441q-308-R153S-e2-z3s-24VDC
PP2441q-308-R153S-e2-z3s-24VDC
2420-PP83201-2-R2-3PG11-2mk3+1-z3s-stA5-115+230VAC
Alternative-to-pos.-4:-R26SH-Heavy-adjustment-flange-for-R26-&-R25-housing
6411-R8429-Heat-Resistant-Glass-Reflectors,-Ø80mm
Order-No.:-5841M14EPLG4761210216-39-3-60×30—20-14-E-i-1stM10
optional:-431XT-Kabel-stE4-4mkOp-2stE4
431XT-Kabel-stE4-4mkOp-2stE4