پوشش گیاهی استان البرز

پوشش گیاهی استان البرز
پوشش گیاهی، از آب و هوا، وضعیت ناهمواری، خاک و منابع آب تاثیر می پذیرد و نقش تعیین کننده در حفظ حیات و تعادل محیط زیست دارد.
الف ) جنگل : جنگل های طبیعی و دست کاشت در مجموع 1200 هکتار از وسعت استان البرز را پوشانده است که اغلب کم تراکم اند و در ارتفاعات کرجف ساوجبلاغ و طالقان پراکنده اند.
اگر چه در گذشته جنگل های طبیعی انبوه تر بوده اند ولی به دلیل بهره برداری بی رویه از مساحت آنها کاسته شده است. از مهم ترین گونه های گیاهی و درختی میتوان به بادام کوهی، انجیر ، ارس ، پسته کوهی ، داغداغان ، زالزالک ، بید ، ازگیل ، گون ، درمنه ، تمشک و زرشک اشاره کرد.
به منظور پاکیزگی هوا، جلوگیری از توسعه بی رویه شهرها، جلوگیری از وقوع سیل و فرسایش خاک و همچنین ایجاد گردشگاه ، جنگل های دست کاشت در بخش های مختلف استان البرز ایجاد شده است ( پارک جهان نما و هلجرد ) . مهم ترین گونه های گیاهی این جنگل ها، اقاقیا، زبان گنجشک ، تاغ، گز و کاج است.
ب) مراتع : مراتع استان البرز، به علت چرای بیش از ظرفیت، توسعه شهر ها، تبدیل شدن آنها به زمین های کشاورزی، ایجاد شهرک های صنعتی و خشکسالی، پوشش گیاهی خود را از دست داده است.
آبخیزداری، کاهش تعداد دام ها و مرتع کاری از جمله اقداماتی است که برای احیای مراتع انجام شده است.
در حدود 9 درصد ( 81721 هکتار ) از زمین های استان البرز، کویری است که در نظرآباد و اشتهارد واقع شده است. به دلیل کمی پوشش گیاهی، فرسایش بادی ، گرد و غبار و آلودگی هوا در اراضی کویری، انجام عملیات های بیابان زدایی اجتناب ناپذیر است.
از توان های محیطی ناحیه استان البرز میتوان به وجود معادن گچ و نمک و … گیاهان دارویی و صنعتی، انرژی خورشیدی و بادی، چشم انداز های زیبا برای گردشگران و پرورش شتر اشاره کرد.
زندگی جانوری در استان البرز
به دلیل تنوع اقلیمی ، ناهمواری و پوشش گیاهی، زیستگاه های متنوعی برای انواع وحوش فراهم شده است، انواع گونه های جانوری چون کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوه ای ، گرگ ، گراز ، آهو ، روباه ، انواع مار و پرندگانی چون کرکس ، بلدرچین ، کبک دری ، کبک ، شاهین ، عقاب و انواع گنجشک سانان در محیط زیست استان البرز دیده می شوند.
منطقه حفاظت شده استان البرز جنوبی با مساحتی در حدود 91 هزار هکتار از سال 1346 به عنوان یکی از مهم ترین مناطق حفاظت شده کشور اعلام شده است، بنابراین از سابقه حفاظتی طولانی نیز برخوردار است. از مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع در استان البرز میتوان به منطقه سوتک ( شمال استان ) ، طالقان و حاشیه رود شور اشتهارد اشاره کرد.

Alborz vegetation

Dense forests have been in the past, but due to uncontrolled exploitation of the area has been reduced. The most important species of plants and trees to be peanuts, figs, juniper, pistachio, juniper, hackberry, hawthorn, willow, medlar, Astragalus, sagebrush, raspberry, barberry noted.
Cleaning the air in order to avoid uncontrolled urban development, prevent flooding and soil erosion, and also create a walkway, planting of forests in different parts of Alborz Province is established (Park of the Jahan Nama and Haljerd). The most important plant species in these forests, acacia, ash, Haloxylon, tamarisk and pine.
B) Pastures: Pasture Alborz Province, due to over-capacity grazing, urban development, they become farmland, created industrial towns and drought, its vegetation is lost.
Watershed, reducing the number of livestock pasture and rangeland restoration work, including measures that have been taken.
About 9 percent (81,721 acres) of land, Alborz Province, a desert that is located in Nazarabad and Eshtehard. Because little vegetation, wind erosion, dust and air pollution in a desert land, desertification operations is inevitable.
Environment can be created from the Alborz Province and salt and gypsum mines and industrial plants, solar and wind, beautiful scenery for tourists and camel breeding noted.
Animal life in Alborz Province
Due to climate variability, roughness and vegetation provide habitat for various kinds of wildlife is a variety of animal species such as goats, sheep, brown bears, wolves, wild boar, deer, foxes, snakes and a variety of birds such as vultures, quail, partridge, Dari, Quebec, falcons, eagles and sparrows Sanan Alborz Province are found in the environment.
The areas of management and hunting in the area can Sutak Alborz Province (Northern Province), Taleghan and Saline River Eshtehard noted.