انزال زودرس در آقایان

انزال زودرس در آقایان
معمولا افرادی كه عادت به خود ارضایی دارند بیشتر دچار این عارضه هستند كه خوب در مورد این افراد ترك عادت روش درمان میباشد كه من در همین سایت توضیح دادم اما اگر افرادی بدون اینكه عادت به خود ارضایی داشته باشند مبتلا به انزال زودرس هستند در مورد این افراد باید عرض كنم تعداد دفعات رابطه با همسرشان را افزایش داده البته منظورم دخول نیست به مراتب سعی كنند دو مرتبه ارضاء شوند البته این بدین معنی نیست كه هر روز و روزی دومرتبه مثلا رابطه داشته باشند منظور اینست كه اگر مثلا در طول هفته یك بار نزدیكی دارند آنرا به دومرتبه اقزایش دهند من باز هم تاكید میكنم به خوردن پیاز تخم مرغ و جعفری و 24 ساعت قبل از عمل نزدیكی از مصرف غذاهای چرب و تند خودداری كنید
انزال زود رس قسمت اول
یكی از موارد بسیار متورم و سوال برانگیز برای مردان مسئله انزال زودرس در آنان می باشد.این مورد درصد بالای از ایمیلهای شخصی را تشكیل میدهد كه تصمیم دارم امروز این مسئله را توضیح بدم و آن را خاتمه یافته بدانم. قبل از هرچیز باید شما 3مرحله را در مردان تشخیص دهید. این توضیح را هم بدهم كه ترتیب مراحل بصورتی كه آنها را عنوان می كنم نیست و هر كدام می تواند جایگزین دیگری گردد.`
1-پیش انزال – این مرحله زمانیست كه فرد به اصطلاح حس می كند كه آلتش برای خارج كردن اسپرم از بدن آمادگی دارد. در این مرحله نقاط حساس در طول آلت و همچنین فشار روانی در فرد كاملاٌ بالا می رود .

2- انزال – این مرحله زمانیست كه اسپرم از بدن خارج می گردد. انزال بدلیل تمركز فیزیكی و فكری بروی نقاط حساس در مرحله پیش انزال صورت می گیرد. انزال می تواند كامل و با ناقص باشد. این همون مرحله ایست كه آقایان ازش فرار می كنند!
(مقاله های بعدی )

3-ارگاسم – در این مقاله بهش می پردازیم.

ارگاسم چیست؟ این مرحله ای است كه افراد بخاطرش رابطه جنسی برقرار می كنند. ارگاسم وانزال دو مورد كاملاٌ مجزا از یكدیگر می باشند و به اعتقاد من مشكل عمده آقایان از اینجا آغاز می گردد كه این دو مرحله می توانند بدون یكدیگر اجرا شوند. ارگاسم هم می تواند همانند مرحله انزال كامل و یا ناقص باشد. ارگاسم یكی از مواردیست كه خانمها در آن خیلی موفقتر از آقایان هستند! البته از نظر كمی و نه كیفی! به زبان ساده تر ارگاسم در خانمها خیلی كاملتر از آقایان صورت می پذیرد .
چون زنها قدرت آزادسازی حود را براحتی دارا هستند و برای همین گاهی می شنوید كه فلان زن مثلاٌ در صورت ارگاسم شدید لحظاتی اصلاٌ از حال می رود! اما در مردان بخاطر اینكه از نظر شخصیتی قصد كنترل بر همه چیز را دارند هیچگاه ارگاسم كاملی صورت نمی گیرد. متاسفانه چون آقایان حتی در طول رابطه نیز مجبور هستند كه انزال و ارگاسم را كنترل كنند هیچگاه نمی توانند به لذت بالای 60 درصد در طول رابطه جنسی دست یابند. از سوی بعضی از مردان عنوان می شود كه آنها در مدت كمتر از یك دقیقه به انزال می رسند و این برای آنها ناراحت كننده است. دلیل اصلی این است كه فرد هنوز به ارگاسم نرسیده و انزال برای وی نشانه پایان رابطه خواهد بود. اگر انزال و ارگاسم در مردان همزمان اتفاق می افتاد مسلماٌ همین زمان كوتاه نیز برای تحصیل لذت كافی بود ولی بدلیل وجود این فاصله دیگر چنین امكانی شدنی نخواهد بود. ارگاسم همانطور كه در مقالات گذشته ذكر كردم كاملاٌ موردی روانی می باشد و زندگی و تكنولوژی بشری نیز توانسته در آن كاملاٌ دخالت كند.ارگاسم در یك فرد بومی ( یا به زبان خودی جنگلی! ) خیلی راحتتر و شیرینتر و كاملتر از فردی است كه در شهر زندگی می كند. بعضی از این محیط زیستی ها! دلیل آن را هوای سالم و غذای سالم میدانند كه به اعتقاد من اینها اصلاٌ درست نیست !
چراكه این موارد در كیفیت انزال نقش دارد و نه در مورد ارگاسم! ارگاسم یك مورد كاملاٌ روحی بوده و هیچ ارتباطی به موارد یاد شده بالا ندارد. در صورت رعایت اصول موارد بالا اگر بخواهیم ارگاسم را در مردان مثل تعاریف قدیمی مرحله انزال ندانیم , تعریف ارگاسم در مردان چیز بسیار سختی می گردد. در واقع به اعتقاد من تعریف ارگاسم در مردان زمان دستیابی به رفتارهای جنسی فرد می باشد و برخلاف زنان این زمان نیز مقطعی نیست. هر چقدر كه مرد در طول رابطه به این رفتارها بیشتر دست پیدا كند رضایت و ارگاسم بهتری خواهد داشت. در مردان حتی تحرك و خود عمل فیزیكی رابطه نیز بخشی از ارگاسم آنان تلقی می گردد. برای همین است كه مردان عموماٌ انتظار دارند كه بتوانند زمان طولانی در حال رابطه باشند و به اصطلاح زن را زیر و رو نمایند! نكته قابل ادراك از این مسئله این است كه با توجه به توضیح بالا افراد مسلماٌ درجه ارگاسم متفاوتی از یكدیگرخواهند داشت .
توضیح كاملتر اینكه فتیش , زندگی شخصی اجتماعی كاری , رشد جنسی , خود ارضایی ( مرحله اول رشد جنسی معادل با شناسایی خواستهای جنسی فردی و نحوه پاسخگویی به آنان , ) سن , آب و هوا وبسیاری از چیزهای دیگر در تشكیل درجه ارگاسم فرد نقش اساسی دارد و این درجه در هر فرد نسبت به دیگری فرق دارد ودارای مزیت بر دبگری نیست! یكی از نارضایتی های خانمها این است كه عنوان می كنند زوج آنها هر شب به كنار آنها می آید و رابطه 3 سوت شروع شده و پایان می گیرد! مرد انزال می گردد و همه چیز پایان می پذیرد! حالا بطور كل فشار وارد آمده به زن را نادیده می گبریم (چون مبحث مربوط به این مورد نیست) و به این مورد بسنده می كنیم كه خود آقایان هم بشدت با این كابوس دست به گریبان هستند. آنها هر شب انزال می گردند اما بدلیل عدم دستیابی به رفتارهای دلخواه جنسی ارگاسم نمی گردند. در نتیجه برای تشنگی جنسی رفع نشده ( و تشدید شده حتی! ) باید دوباره در اولین فرصت برای دفع فشار حاصل تلاش كنند كه نتیجه قطعاٌ چیزی جز نتایج قبلی نخواهد بود! عامل مهم افراط در خود ارضایی نیز از همین جا نشات می گیرد. چراكه در واقع خودارضایی یك مرحله ابتدایی تشكیل خواستها و احساسات جنسی می باشد و شناخت فرد از چگونگی پاسخی كه می طلبد اما بدلیل عدم دسترسی به روابط جنسی این عامل جایگزین خود رابطه می گردد ( خودارضایی در بعد از ازدواج و یا روابط جنسی دلیل دیگری دارد ) و سعی در پاسخگوی پیدا می كند . مسلماٌ هم نمی تواند پاسخگوی كاملی باشد و در آن انزال و ارگاسم ناقص به چشم می خورد. ارگاسم ناقص فرد را بسمت انزال دوباره خواهد كشانید و نتیجه اینكه حتی می شنوید فردی چندین بار در روز خود ارضایی میكند …

نقش زن در رساندن مرد به ارگاسم چه می تواند باشد؟
نكته دیگر اینكه خانمها دربعضی موارد عنوان می كنند كه علیرقم تمام تلاشی كه كرده اند نتوانسته اند زوج را مجاب و راضی كنند . آنها گاهی مجبورند (الكی!) عنوان كنند كه زوج آنان دارای قدرت بالای جنسی است! و آنها توان پاسخگویی به آن را ندارند! در صحبتهای آنان این جمله مدام به چشم می خورد كه ” تمام توانم را برای ارضای وی انجام داده ام و هرچه خواست كردم اما رابطه به سمت تكراری شدن و مكانیكی شدن رفت و در انتها نیز خبر دار شدم كه همسرم با زن دیگه ای رابطه دارد! “در واقع با توضیحی كه از ارگاسم در مردان عنوان شد اكنون باید یكی از دلایل این اتفاق برای این دسته از زنان كاملاٌ روشن شده باشد كه با وجود تمام كارهایی كه انجام داده اند نتوانسته اند ارگاسم كاملی برای وی بسازند. آنها نتوانسته اند فتیش و رفتارهای جنسی خواسته شده در مرد را شناسایی كنند و خود در صدد انجام آن بر بیایند. مرد همواره گفته و زن همكاری كرده! این یعنی تحمیلی از سوی مرد به زن كه در این مورد این تحمیل به هیچ عنوان برای مرد دوست داشتنی نیست. زنهای بسیاری هستند كه در طول رابطه آرام و حرف گوش كن رابطه را انجام می دهند و فكر می كنند كه رفتار صحیحی دارند! در حالیكه رابطه را بسمت مرگ سوق می دهند. یكی از دلایل اینكه در بعد از ازدواج مردان با وجود داشتن همسربه خود ارضایی روی می آورند همین مورد می باشد. یعنی زن نتوانسته مرد را كامل كند و در نتیجه فتیشھا و خواستهای یك مرد همواره در پستوی ذهنش خاك خورده است! رابطه برای وی پاسخ خوبی نبوده است. مرد در نهان همسر را مقصر می داند اما از بیان آن خودداری می كند. وی برای پاسخگویی به خود , تلاش برای ساخت وضعیت و لحظات دلخواه از طریق خود ارضای می كند. اگر جسورتر باشد ممكن است كه نگاهی به بیرون از خانه هم بیاندازد! شاید آنجا آسمان آبیتر باشد! من متاسفم برای زنانی كه سكس را وظیفه می دانند . متاسفم برای آنهایی كه سكس را یك پاداش می دانند . و برای آنهایی كه همه چیز را فداكاری برای دیگری می پندارند و چیزی را برای خود نمی خواهند و نمی پندارند! متاسفم برای افرادی كه با شجاعت ( و به اعتقاد من حماقت ) ! عنوان می كنند كه از سكس متنفرند یا علاقه و كششی به آن احساس نمی كنند. تمام این افراد در زندگی بسرعت می توانند باعث شوند كه موارد یاد شده بالا بسمت آنها هجوم بیاورد. جدا از این مسائل نكته دیگر این است كه یكی از دلایلی كه مردان بدیدن فیلمهای پورن علاقه نشان می دهند همین مسئله است. چراكه هنرپیشه های جنسی دقیقاٌ می توانند دست بروی رفتارهایی بگذارند كه می تواند نقاط حساس رفتارهای ارگاسمی در مردان تلقی گردد. به هر حال جمع بندی از پاراگراف بالا این نكته را بیان می كند كه در ارگاسم مردان یكی از دلایل حساس حرارت و نحوه رفتاریست كه زن از خود نشان می دهد.
شناسایی این رفتارها نیز یكی از چیزهای است كه زن باید در انجام آن تلاش كند. اینكه زن در رابطه شركت جوید و همه چیز را پایان یافته تلقی كند حماقتیست كه در زندگی بهای آن پرداخته خواهد شد. ارگاسم ناقص موردی است كه مردان را عصبی خواهد كرد. مردان بشما نخواهند گفت چراكه خود نیز شاید ریشه اش را دقیق نشناسند. پس در رفتارها دقیق شوید. اگر زوج شما دارای خلقی بد و متفاوت با گذشته گردیده , اگر وی با كوچكترین حرفی از كوره در می رود و اگر نسبت به گذشته در زمینه انجام روابط جنسی بی تمایل یا كم تمایل شده , اگر ترجیح می دهد كه بیشتر زمان خود را سر كار بگذراند و اگر شما دلیل خاصی برای این رفتارها تا بحال پیدا نكرده اید اندكی بیشتر سطور بالا را بخوانید و بیاندیشید. شاید اشكال از شماست
انزال زودرس قسمت دوم
انزال از مواردیستكه كنترل آن بدون تمرین امكان ندارد. در واقع می توان اینگونه تشبیه كرد كه بخواهیم به بشكه باروتی كبریت بزنیم و انتظار داشته باشیم كه منفجر نشود! داستان انزال داستان پیچیده ای است ولی باید گفت كه سنگین ترین عامل در زود رس شدن آن اضطراب می باشد. استرس ناشی از رابطه در خیلی از افراد تاپیرات جالبی می گذارد. چیزی كه من آن را انزال پنهان نامگذاری می كنم . اضطراب و عدم داشتن كنترل كافی بروی مراحل باعث می شود كه افراد از مرحله پیش انزال بسرعت به مرحله انزال پنهان برسند! این مرحله چیزیست كه گروهی از آقایان باید تا بحال دقیقاٌ منظور من را فهمیده باشند!
بعضی از افراد كه شدیداٌ تحت فشار هستند ( و البته من فكر می كنم كه تجسم قوی از رابطه را هم فرض می كنند ) در صورت قرار گرفتن در شرایط حقیقی به آنچنان استرسی دچار خواهند شد كه نفس كشیدن برایشان دشوار خواهد بود و برخی از آنها در صورت اولین تماس كنترل خود را از دست خواهند داد! اما داستان اصلی اینجا نیست بلكه گروه كثیری از آقایان ماجرای شنیدنی تری از انزال پنهان دارند! آنها در زمانیكه شروع به معاشقه با یك زن می كنند تحت فشار و استرس قرار می گیرند! آنها می دانند كه باید مدتی را صرف معاشقه با یك زن نمایند تا وی نیزبرای رابطه آماده گردد . این زمان زن را برای معاشقه آماده خواهد ساخت اما مرد را نیز دچار انزال پنهان خواهد كرد! یعنی معاشقه مرد را به مرحله ای می رساند كه با وجود اینكه در وی هنوز انزال فیزیكی و آشكار صورت نگرفته اما مرد آلت خود را در شرایطی میبیند كه با شروع رابطه و با كوچكترین تحریكات و یا تماس كنترل خود را از دست خواهد داده و انزال می گردد و بازی تمام!
یكی از دلایل تحریكات استرسی و عدم كنترلی در این موارد خود ارضایی می باشد. خود ارضایی به تنهایی ربطی به زود انزالی ندارد و حتی كاملاٌ می تواند تمرین باشد برای كنترل انزال در طول لحظات تحریك.ا ما نكته ظریفی وجود دارد كه باعث می شود نتیحه كاملاٌ بر عكس شود. خود ارضایی اولین مرحله ای است كه بدن در آن شرایط خود را می شناسد و تعلیم می بیند. بسیاری از افراد با دست زدن بی رویه و خارج از كنترل و غیر اصولی به این مسئله بطور كلی باعث می گردند كه بدن آنها تعلیم غلطی را دریابد. بطور مشخص منظور افرادی می باشند كه خود ارضایی را در شرابطی انجام می دهند كه بدن آنها اصلاٌ در سیاق جنسی بسر نمیبرد ولی ناگهان فرد ( از سر بیكاری یا هر چیز دیگری! ) ناگهان تصمیم می گیرد كه لذت جنسی را برای خود رقم بزند! در این شرایط فرد با تمركز و فشار و گوش سپردن به تحریكاتی كه به خود وارد می آورد تلاش می كند تا هرچه سریعتر به انزال و لذت ناشی از آن دست پیدا كند !
حتی محیطی كه در آن اقدام به انجام این عمل می شود می تواند بدلیل موقتی بودن یا مناسب نبودن از نظر آمد و شد باعث شود كه فرد بخواهد هرچه سریعتر كارش را انجام دهد و در اسرع وقت به لذت مربوطه برسد.اما به هر حال در تمام این شرایط خود ارضایی با شیوه و روشهای اینچنینی باعث می شود كه یدن به غلط آموزش ببیند كه تحریك و تمركز بروی آلت درخواستی برای انزال است! پس از این آموزش غلط تماس با آلت می تواند به حدی تحریك پذیر باشد كه به محض شروع افراد بتوانند به انزال برسند. حتی این آموزش غلط به بدن تا جایی می تواند شدت یابد كه آلت قبل از مرحله نعوذ كامل هم بتواند به انزال برسد. شدیداٌ توصیه می كنم كه كارهای عجیب و غریبی را كه می شنوید بعضی ها برای خود ارضایی انجام می دهند
مثل مالیدن آلت به لباس یا بالشت و كارهای دیگری كه توضیحش رو ضروری نمی بینم (بشدت می تواند باعث گردد كه بدن شما آموزش غلطی را در یابد و باد بگیرد كه كنترل خود را از دست بدهد! قویاٌ توصیه می كنم كه خود را مجبور به خود ارضایی نكنید! اگر در شرایط لازمه بسر نمی برید و تحریك نشده اید سعی نكنید خود را به شرایط لازمه برسانید تا اینكار را انجام دهید!
بدن مرد بطور مداوم در حال ساخت اسپرم می باشد ودر صورت تخلیه نشدن آن بطور اتوماتیك مازاد آن از بدن بیرون ریخته خواهد شد. ( عموما در هنگام خواب چراكه 1- انرژی بی موردی را نسوزانید 2- در موقع بیداری اگر صورت می گرفت شما تحریك می شدید و شرایط محیطی شما كاملآٌ با مسائل روانیتون قاطی می شد! ) . توصیه می كنم كه سیكل یاد شده بالا كاملآٌ قابل حس و شناسایی است و سعی كنید در صورتی كه به این عمل دست می زنید اینكار را در این زمان انجام دهید.تاكید می كنم در صورت فروكش نكردن حس جنسی عامل آن عدم پاسخ مناسب برای شرایط آن لحظه شماست پس از انجام چند باره آن در طول روز خود داری كنید. و توصیه های زیاد دیگری كه از مبحث مقاله خارج است…
به هر حال در بسیاری از افراد پس از اینكه رابطه مداومی را از نظر جنسی تجربه كردند از هیجانات و استرسها تخلیه خواهند شد و انزال تا حدی به فرم و زمان طبیعی آن بر خواهد گشت و باید بگویم نگرانی بسیاری از افراد كه هنوز شرایط یاد شده را تجربه نكرده اند (به اصطلاح سكس آرام ) كاملاٌ بی مورد است. در این افراد در حالت طبیعی اضطراب ناشی از رابطه قدرت تمركز بروی آلت را افزایش خواهد داد و نا خود آگاه بدلیل عدم تمرین فرد كنترلی بروی انزال نمی تواند داشته باشد. همانطور كه گفتم این مورد با تمرین حل خواهد شد اما در موارد جدی تر این موارد می تواند باقی بماند و من در میل باكسم ببینم كه آقایی با 35 سال سن هنوز دچار زود انزالیست. زود انزالی برای افرادیكه هنوز مرحله سكس آرام را طی نكرده اند چیز نگران كننده ای نیست چرا كه آنها حتی در مرجله درمان هم نیستند . اما نگرانی برای مردانسیت كه به این مرحله رسیده اند ولی بدلیل شكل گیری عادتهای بدن دیگر توان نگهداری خود را ندارند.
انزال زود رس قسمت سوم
در مقاله های گذشته توضیح كامل ارگاسم و انزال رو دادم .اینكه اونها چی هستند و چرا افراد انزال دیرتری می خواهند. چرا نمی توانند انزال را كنترل كنند . اینكه متاسفانه شهریت و تكنولوژی و رشد فكری افراد قادر بوده كه تمركز انسان رو بهم بزنه و انزال رو تشدید كنه. حال زمان اون رسیده كه شروع كنیم و یكی یكی راههای جاری رو كه افراد برای دیر انزالی انجام میدهند رو بررسی كنیم تا در نهایت ببینیم چه باید كرد؟

نكته اساسی این است كه برای جلوگیری از انزال زودرس باید توانست كه استرس و تحریكاتی رو كه به ذهن و آلت وارد می آید رو خنثی كرد. تمام راههای فعلی هم كه تا كنون پیشنهاد شده در راستای این اهداف است. حال ببینیم اینها چقدر عملی هستند! اما توضیح اینكه تمامی این راهها توسط بعضی ها اجرا میشود و برای بعضی ها هم به دلایلی تاثیر دارد. من كاری به تاثیر این راهها بروی بعضی ها و اینكه چرا این راه رو انتخاب می كنند ندارم و تنها دلیل رد كارهای اونها نظر شخصی منه. هركس مختاره كه كاری رو كه صلاح می دونه و روش تاثیر داره انجام بده

1- یكی از كارهایی كه برای به تعویق انداختن انزال توصیه می شود ( و البته من با توجه به اینكه آن را قبلاٌ توضیح دادم خودم این راه را اصلاٌ قبول ندارم! ) این است كه عنوان می شود در طول رابطه به آلت خود فكر و یا تمركز نكنید! در مرحله اول توصیه می كنند كه برای این منظور سعی كنید درلحظاتی كه حساس می باشد دیگر به رابطه فكر نكنید و حواس خود را معطوف به واكنشهای زن كنید! اگر نتیجه نداد در مرحله دوم بطور كلی حواس خود را از رابطه پرت كنید و به ناراحتی ها و مشكلاتی كه با آن در گیر هستید فكر كنید !! حتی بعضی ها عنوان می كنند كه در ذهن شعر می خوانند تا بتوانند به هر نحوی شده كنترل خود را از رابطه منحرف كنند! این تئوری اعتقاد دارد كه مرد قادر است هر زمان كه خواست به رابطه برگردد و برای خود جشنی از شادمانی و لذت فراهم سازد! در واقع این تئوری می خواهد رابطه از جانب مرد را یك فداكاری نیز از جانب وی القا بنماید! به هر حال هر چیزی كه هست این راه به اعتقاد من كاملاٌ احمقانه و مسخره است . از طرفی این راه با تعریف كه از ارگاسم ارائه كرده بودم اصلاٌ همخوانی ندارد و فرد مجبور است كه مدام در طول رابطه گریز بزند و از رابطه خارج گردد. اینكار به اعتقاد من پایانی بغیر از یك ارگاسم ناقص ندارد .

2- راه دیگری كه پیشنهاد می دهند تا بواسطه آن تمركز بروی آلت كمتر گردد این است كه پیشنهاد می گردد از مواد مخدر و یا مشروبات الكلی استفاده گردد. چرا كه این موارد فرد را تا حدی به اصطلاح خمار میكند و آرامش خاصی را بر وی حاكم می سازد. در نتیجه دیگر از هیجان و اضطراب خبری نخواهد بود ضمن اینكه این حالت با كند كردن قدرت تمركزی مغز بروی اطراف باعث می شود كه مغز نتواند خود را مدام بروی یك منطقه متمركز كند. در نتیجه تمام این تاثیرات باعث می شود كه انزال بیشتر طول بكشد. این راه نیز به اعتقاد من به همان مسخرگی راه قبلی می باشد و كاملاٌ بی مصرف تلقی می گردد. اینكه رابطه بر قرار كنید اما كاملاٌ خمار به آن ادامه بدهید خارج از در نظر گرفتن مسائل جانبی استفاده از این موارد (چه خوب و چه بد! ) چیزیست كه بطور كلی خنده دار و فاقد فایده توصیف خواهد شد …

3- راه دیگری كه عنوان می كنند استفاده از داروهای آرام بخش می باشد. تاثیرات آن و دلایل استفاده از آن دقیقاٌ طبق مورد بالا می باشد. مسلماٌ نتیجه و نظری كه بروی آن خواهد بود چیز جالب توجه ای نخواهد بود. از طرف دیگر این داروها بعد از مدتی تاثیر خود را بروی بدن از دست خواهند داد و دیگر بدن نسبت به آنان واكنشی را نشان نخواهد داد ..

4-مورد بعدی راهی است كه شنیده ام بعضی ها تجویز می كنند مبنی بر مالیدن كره و چربی به آلت جنسی!! قصد از این مورد این است كه فكر می كنند با این شیوه می توان آلت را بطور مصنوعی چاق كرد و توسط چربی جذب شده قدرت حساسیت آلت را پایین آورد!! . در این زمینه باید بگویم كه اولآٌ پوست به این شیوه تحت هیچ شرطی چربی جذب نخواهد كرد. دوماٌ اینكه پوست آلت چربی داشته باشد ربطی به دیر انزالی ندارد . سوماٌ این كار بشدت كثیف و غیر بهداشتی است . خواهشاٌ اگر هر زمانی چنین اراجیف بی پایه ای را شنیدید بسرعت گوینده را مورد شماتت قرار دهید تا جای دیگر این چرندیات را تحویل سایرین ندهد ..
5- راه بعدی از طریق اقدام به خود ارضایی پیش از رابطه می باشد.. این روش به اعتقاد من چیز چندان جالبی نیست. البته از این طریق تا حدی اضطراب و هیجان فرد می خوابد اما باز هم اگر رابطه گرم بشود مجدداٌ فرد به همان شرایط پیشین بر خواهد گشت. از طرف دیگر اینگونه خود ارضایی در راستای خود ارضاییهای مسموم و آموزشهای غلطی است كه بدن دریافت می كند و بطور كامل آن را در مقوله انزال توضیح دادم. در ادامه ایرادات اینكار می توان ذكر كرد كه اولاٌ هیچ زنی از این حركت زوجش احساس خوبی نخواهد داشت و دوماٌ با انجام این عمل انرژی بی خودی از فرد تلف خواهد شد كه در طول رابطه كاملاٌ نیاز است ….

6- مورد بعدی استفاده از حنا می باشد !! من این راه را فقط بصورت اتفاقی از چند نفر بومی شنیدم و هیچ ایده ای در موردش ندارم. از نظر تئوری مالیدن حنا به آلت می تواند باعث دیر انزالی گردد اما اینكه واقعاٌ در عمل هم این نتیجه را بدهد و دارای موارد جانبی هم نباشد چیزیست كه من اطلاعی از آن ندارم. حنا در سطح پوست باعث سفت شدن آن می گردد ( گرچه بعداٌ پوست سیاه رنگ می شود و شكل وحشتناكی بخود می گیرد! ) این بومیان ماهی گیرانی بودند كه مدام مجبور بودند طنابهای ضخیم آویخته به تور ماهیگیری را با دست بكشند. آنها به كف دستهای خود حنا می زدند و با ضخیم كردن پوست كف دست مانع از ایجاد جراحت برروی سطح دست می شدند. این افراد ادعا می كردند كه با استفاده از حنا پوست آلت خود را ضخیم می كنند و دیگر از تحریكات شدید خبری نیست و در نتیجه مدت زمان طولانی مشغول رابطه هستند و تنها به ارگاسم رسیدن روحی در آنان باعث انزال می گردد…چقدر این ماجرا می تواند صحت داشته باشد من نمی دانم و این تنها توسط تحقیقاتی كه دانشجویان گیاه شناسی و دارو سازی می توانند انجام دهند معلوم خواهد شد. شاید بتوانند داروی جدیدی را به ثبت برسانند ..

7-راه بعدی استفاده از داروهای بی حسی می باشد. این داروها عموماٌ برای این منظورها ساخته نمی شود ولی افراد در واقع یك بی حس كننده می خواهند! داروهایی مثل لیدوكایین و یا اسپری های بی حسی دندان و غیره … این داروها می تواند نتیجه بخش باشد و عوارض خاصی هم در كوتاه مدت ندارد. در واقع می تواند برای درمانهای مقطعی بكار رود تا اضطراب فرد از بین برود. اما در دراز مدت می تواند به بیضه ها آسیب برساند. از طرفی ممكن است كه حتی در همان كوتاه مدت هم برای بعضی ها كه مورد حساسیت دارند نا راحتی های پوستی فراهم سازد. اسپری ها و كرم هایی البته به طور كل برای این منظور ساخته شده است اما آنها هم همین موارد را دارند ضمن اینكه نایاب و گران هم هستند. استفاده از اسپری برای بعضی افراد كه بیش از اندازه تحت تحریك باشند بدلیل مورد آموزش بدنی غلط كه در مبحث انزال گفتم بطور كل می تواند حتی بی تاثیر هم باشد! و بدتر اینكه فرد مشاهده می كند كه بسرعت انزال گشته و اكنون آلتش دیگر امكان نعوذ را هم ندارد !!
این اسپرها عموماٌ توسط هنرپیشه های پورن استفاده می گردد. این سوال رو اینجا پاسخ بدهم كه چگونه آنها می توانند زمانهای طولانی رابطه داشته باشند؟
گروه كمی از آنان كه بطور كامل كنترل بدنی خود را تصحیح كرده اند و قادرند خود را نگه دارند (بحثی در مورد اینان نیست ). گروهی از آنان از اسپری های یاد شده استفاده می كنند و در سكانسهای متفاوت مدام آن را تجدید می كنند و طبیعتاٌ شما نمی بینید! بسیاری از آنها بارها و بارها انزال می گردند ولی این سكانسها از فیلمها حذف می شود تا شما نبینید! اما از همه شنیدنی تر برای شما این است كه این افراد سكانس مربوط به ارگاسم رو در اول كار می گیرند!! و بعد در زمان تدوین آن را آخر فیلم می گنجانند! در نتیجه شما می بینید كه فرد بعد از مدتی طولانی انزال شدید و قوی نیز دارد
8 – راه دیگری كه عنوان می كنند این است كه در لحظه انزال سریعاٌ آلت خارج گردد و محكم زیر آلت را با دو انگشت فشار دهند! حالا این وسط معلوم نیست كه رابطه جنسی بر قرار شده یا شكنجه جنسی! اینكه شما یكمرتبه درد شدیدی را به خود وارد كنید تا انزال فراموشتان گردد كار بنظر من احمقانه ای می زند !
ضمن اینكه اصلاٌ با تعریفی كه از ارگاسم و انزال ارائه دادیم جور در نمی آید. از همه بدتر اینكه این خود آزاری می تواند در لحظاتی كه فرد تحت تحریكات جنسی می باشد و به اصطلاح حواسش سر جاش نیست! باعث آسیب وارد شدن به اندام جنسی گردد ..
ادامه انزال زودرس
تعریف : هرگاه مرد زودتر از زن ارضا گردد و لو نیم ساعت به طول بینجامد گوییم این پدیده رخ داده است . این بیماری در جامعه ما بسیار شایع شده است. در پی افزایش سن ازدواج و رواج پدیده هایی همچون خود استمنا و … باعث شده فرد آنقدر سكس حقیقی را در نظر خود بزرگ كند كه وقتی با آن مواجه میشود قدرت كنترلی كمتری بر خود دارد فلذا زود ارضا میشود …
علل :
-مقاربت با فواحش
-سكس در اماكن نامناسب مثلا در ماشین و .. كه توام با ترس از رسوایی باشد باعث میشود كه فرد سریعتر طلب انزال كند و در صورت تداوم از نظر روانشناسی شرطی شده و به آن خو بگیرد .
-مشاهده فیلمها و عكسهای محرك و مطالعه داستانهای پور نوگرافی ( هرزه نگاری (كه معمولا پس از آن خود ارضایی صورت میگیرد نیز در ایجاد این حالت موثر است .
-ضعف قوای بدنی نیز كه در یاداشت قبلی بحث كردیم در ایجاد این حالت موثر است .در كشور های اروپایی به علت دیدگاه انسانی و روابط آزاد كه وجود دارد فرد از زمان كودكی همه را برهنه می بیند در نتیجه چشم عادت می كند اما متاسفانه در كشور ما جوانان با دیدن یك ساق پا بر انگیخته شده و اقدام به خود ارضایی می كنند . در نتیجه طبیعی شده این مسایل برای فرد عامل مهمی در در مان این بیماری ست .
درمان :این بیماری كاملا ریشه عصبی دارد در نتیجه فرد باید تكنیكهای آرامش و تمركز را فرا بگیرد و انجام دهد. متاسفانه عده ای با خوردن تریاك كه گاه تا دو ساعت عمل انزال را به تاخیر میندازد و یا استفاده از اسپریهای بی حس كننده و …. اقدام به درمان این حالت می كنند كه بر همگان روشن نیست به ویژه در مورد مواد مخدر چه آثار زیانباری دارد .تمامی داروهایی كه در این مورد مصرف می گردد رفلكس را به تاخیر انداخته و اعصاب را آرام می كند. اما من به شما توصیه می كنم با روشهای طبیعی اقدام به مهار خود بنمایید :
1) استفاده از كاندوم كه البته برخی مواد بی حس كننده در خود دارند .البته استفاده از كاندوم ضروریست منتها برای كسانی كه تنها یك شریك جنسی دارند استفاده از آن اختیاری ست به شرطی كه از دیگر تكنیكهای جلوگیری استفاده نمایند. كاندوم تماس مستقیم را كاهش داده و در رفع این حالت بسیار موثر است .
2) تمركز بر اموری به غیر از سكس مثل یك موزیك آرامش بخش و …. به جای تمركز بر اندام طرف مقابل و یا حالات سكس…. این روش مهم ترین روش است .بر اعصاب خود مسلط شوید و اصول آرامش را تمرین كنید. بنده خود ازین روش بهره جسته و اكنون حتی تا 1 ساعت نیز ركورد داشته ام به نحوی كه اختیار اتمام سكس به دست طرف مقابل میفتد و این برای زنان بسیار حایز اهمیت است كه شما او را به اوج لذت رسانیده اید… این امر باعث وابستگی عمیق وی به شما خواهد شد كه البته امیدوارم قدر قلب رئوف او را بدانید …
3) افزایش تعداد مقاربت نیز بسیار موثر می باشد مثلا از هفته ای دو بار آن را به 6 -5 بار در هفته افزایش دهید اگر از معجون یادداشت قبلی استفاده نمایید تا هفته ای 20 بار نیز كم نخواهید آورد !
4) روش ماسترز و جانسون ( فشار به آلت توسط شریك جنسی با دست در حین مقاربت تا جایی كه درد جای لذت را بگیرد) كه البته بنده زیاد به آن اعتقاد ندارم .
5) در نهایت تجربه من می گوید ورزش سنگین به همراه خوردن غذاهای كم حجم ولی پر انرژی به جای وعده های سنگین در دیر ارضا شدن تاثیر دارند. اصولا قند خون پایین و تهی بودن معده نیز در دیر ارضا شدن تاثیر دارند .
قدیمیها نیز از سفیده تخم مرغ استفاده می كردند ( به صورت استعمال خارجی)
عوارض انزال زودرس :خیانت و یافتن شریك جنسی جدید از علایم این بیماری ست. وقتی انسان كاملا ارضا نمی شود دچار عقده های روانی و افسردگی و … شده و بالاخره تا حدی میتواند این وضعیت را تحمل نماید . در هر حال به نفر ثانی گرایش پیدا خواهد نمود. اما اگر شما به این حالت دچارید تا زمانی كه معالجه شوی سعی كنید قبل از دخول و تحریك آلت با نوازش نواحی حساس مثل لاله گوش و سینه ها و نواحی گردن و …. ( همه چی رو كه نمیشه بهتون یاد بدم . استاد 4 تا ترفند هم واسه خودش نگه میداره !) و نیز سكس دهانی به ویژه تحریك كلیتوریس ( چوچوله ) كه بنا به اعتقاد بسیاری از اهل فن حساسترین نقطه زن و در حقیقت آلت جنسی اوست كه بسیار حساس می باشد و نباید با آن خشن رفتار نمود زن را ارضا نمود .
می توانید در صورت ارضا شدن با توسل به این اعمال موقتا شریك جنسی تان را ارضا نمایید تا درمان شوید .ارگاسم طولانی و روشهای جلوگیری از انزال زودرس در مردان
این مقاله هنوز تایید نشده
چند سال قبل من یادگرفتم كه چطورخودم را به آستانه انزال برسانم ولی درست قبل از انزال،تحریك راقطع نموده و بعداز مدتی دوباره از نوشروع نمایم.به این ترتیب من بدون اینكه انزال داشته باشم از ارگاسمهای متعدد ولی كوچك،لذت میبردم.لذت هریك از این ارگاسمها تقریبا” نصف یك ارگاسم معمولی همراه با انزال ، ولی تعداد دفعاتشان نامحدود بود.ازطرف دیگر اندامهای جنسی من تمرین خوبی برای تمركز وكنترل میكردند ولذت جنسی من بطورقابل ملاحظه ای افزایش می یافت.متن زیر به آموزش نكاتی پیرامون ارگاسم در مردها میپردازد:من بطوراتفاقی راه دستیابی به ارگاسم طولانی را كشف كردم.یكبار موقعی كه جلق میزدم احساس كردم كه آلت من بخوبی تحریك نشده و ممكن است ارگاسم خوبی نداشته باشم.بهمین خاطرجلق زدن رامتوقف كرده و دوباره از نو شروع كردم.این بار متوجه شدم كه لذت لمس و تحریك آلتم بیشتر از دفعه قبل است و بهمین خاطرهنگامیكه به انزال نزدیك شدم تحریك با دست را قطع نموده و بعداز مدتی مجددا” آنرا شروع كردم.من این عمل را بارها پشت سرهم تكراركردم وهربار احساس بهتری داشتم.شاید بارپنجم بود كه احساس كردم علیرغم تحریك زیاد وتورم غده پروستات وسفتی آلتم، هیچ اسپرمی از من دفع نمیشود.به این ترتیب دریافتم كه آستانه تحریك من برای رسیدن به انزال بتدریج بالا رفته است.دربیضه هایم احساس لذت عجیبی میكردم وآنها بنظرم بزرگتر ازحالت عادی میرسیدند.شایدبعد از گذشت حدودچهل دقیقه از این عملیات من احساس خستگی نمودم و تحریك را آنقدر ادامه دادم تا به انزال كامل به همراه یك ارگاسم فوق العاده لذتبخش رسیدم.جالب است بدانید كه مقدارمایع منی من خیلی بیشتر از قبل شده بود و خروج آن لذت زیادی برایم داشت. در اینجا بهتر است به بررسی مكانیسم انزال بپردازیم.هنگام فعالیت جنسی ابتدا خون زیادی در اندامهای جنسی جمع میشود.سپس تحریك بالا رفته و مدتی در یك حدثابت باقی میماند.آنگاه اگر شدت تحریك از این آستانه ثابت بالاتر برود رفلكس ارگاسم ودفع منی از بدن رخ میدهد.بطورعملی مرحله بعد ازاین مرحله ثابت را میتوان به چند مرحله مجزا تقسیم كرد.ابتدا بیضه ها كمی سنگین بنظرمیرسند.در آغاز ارگاسم اپیدیدم وطنابهای منی بر،منقبض شده و منی را به سمت مجرای منی برو آمپول هدایت میكنند.انباشته شدن منی در آمپول باعث تشدید احساس لدت جنسی میشود.ادامه تحریك آلت باعث سفت شدن كیسه های منی شده و ترشحات آنها به داخل آمپول را بیشتر میكند.بتدریج وباافزایش فشار،پروستات سفت تر شده وترشحات خود را به مجرای ادرار تخلیه میكند.باسفت شدن پروستات دیگر انزال غیرقابل اجتناب خواهد بود.وبالاخره دریچه های مجرای منی بر باز شده و با تخلیه منی به بیرون،انزال صورت میگیرد.معمولا” مایع منی شامل تركیبات زیر است:ترشحات پروستات10% ،اسپرم5% ،ترشحات دیگر85%در انتهای مجرای منی بر دریچه هایی وجوددارد كه باافزایش فشارداخل مجرا بازشده و موجب انزال میگردند.شماباید یادبگیرید كه این دریچه ها رابسته نگه دارید.رمز اینكار در این است كه هنگامیكه شما به انزال نزدیك شدید،درست قبل از اینكه انزال برایتان اجتناب ناپذیرشود،تمام عضلات اندامهای جنسی خود را شل كرده و تحریك آلت رامتوقف نمایید.شل كردن عضلات در این حالت دریچه های مجرا رابسته نگه داشته و علیرغم تولیدترشحات توسط غدد،انزال صورت نمیگیرد.متوقف كردن تحریك آلت نیز مانع ایجاد رفلكس انزال بدلیل افزایش فشارمجرا می گردد.به مرور زمان و باتمرین شما میزان فشارلازم درون مجرابرای ایجاد رفلكس انزال راافزایش میدهید وبتدریج ارگاسمهای شما قویتر و طولانی تر خواهدشد.بعلاوه باافزایش تجمع مایع در آمپول شمالذت زیادی ازانزال خواهیدبرد.اگرشما یك انگشت خودرا درون مقعدفروببرید،میتوانیدسفت شدن پروستات و كیسه های منی را حس كنید.بعلاوه ماساژدادن و فشار پروستات نیزدر این حالت لذت آوراست.
به مرور زمان و با تمرین میزان تولید مایع منی توسط بیضه های شما بیشترشده،تعداد دفعات انزال شما افزایش می یابد و بعد از هرانزال در مدت زمان كوتاهتری میتوانید دوباره تحریك شده وسكس كنید.ضمنا” قدرت تمركز و كنترل شما روی ارگان جنسی افزایش یافته و از این طریق میتوانید لذت بیشتری از سكس ببرید.
روشهای تمرین برای ارگاسم طولانی:
مراحل زیر را بترتیب انجام دهید:
1- مكث و ادامه تحریك:
هنگامیكه احساس كردیدكه به ارگاسم نزدیك میشوید،تحریك آلت را متوقف كرده،بعداز كمی مكث دوباره ادامه دهید.بعد از هربارتوقف،شمالذت بیشتری از تحریك مجدد آلتتان خواهیدبرد.سعی كنید این عمل را پنج مرتبه انجام داده و بار ششم به ارگاسم برسید.اگراین تمرین را باموفقیت انجام دهیدحجم منی و لذت شما بهنگام خروج آن افزایش قابل ملاحظه ای می یابد. در این مرحله باید بتوانید روی ارگان جنسی خود تمركز و كنترل داشته و بین ارگاسم و انزال فاصله ایجادكنید.
2- فروكردن انگشت در مقعد:
بعد ازاینكه مرحله بالا را خوب انجام دادید سعی كنید حین انجام آن انگشت میانی را در مقعدفروكرده و پروستات را فشار دهید و سفتی آن را زیردستتان حس كنید.
3- ریلاكس كردن ماهیچه ها:
در طول زمان كه تمرین شماره یك را انجام میدهید سعی كنید بتدریج به ارگاسم نزدیكتر شده و تحریك آلت را دیرترقطع كنید.باقطع تحریك،ماهیچه های اندام جنسی را ریلاكس كنید و بگذارید بدن شما از تحریك بیفتد.سپس دوباره ادامه تحریك آلت را از سربگیرید.
4- بیشتر و بیشتر به ارگاسم نزدیك شوید:
بتدریج سعی كنیدهربار بیشتر و بیشتر به ارگاسم نزدیك شده و مكث كنید.به این ترتیب ترشح جنسی شما ادامه می یابد ولی انزال رخ نمیدهد.
5- سفت كردن كیسه های منی:
همانطوركه گفته شد پنج باربعد از رسیدن به آستانه تحریك برای انزال مكث كنید و با سفت كردن كیسه های منی،منی را به آمپول برگردانید.به این ترتیب در بار ششم تحریك كه انزال میشویدخواهید دیدكه حجم منی دفع شده از شما بیشتر از سابق است.
6- حال بعد از اینكه مراحل فوق را بخوبی آموختید،سعی كنید مطابق روش بالا خود را تحریك نموده و حجم منی راافزایش دهید.ولی هنگامیكه متوجه فشار ناشی از تجمع زیاد منی در بیضه ها شدید،تحریك را متوقف كرده سعی كنید برای چندساعت تحریك نداشته باشید.هرچند اینكار مشكل است ولی كمك زیادی به كنترل شما روی ارگاسم مینماید.ممكن است با انجام این تمرین در بیضه خود كمی احساس درد یا ناراحتی داشته باشید.
7- حال بعد از یك توقف چند ساعته،مجددا” به سكس بپردازید.به همان روش قبل پنج بار مكث نموده و بار ششم لذت غیر قابل توصیفی از یك ارگاسم طولانی با خروج منی زیاد، ببرید.