آموزش خوشنویسی با خودکار

آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی و لاتین در مراغه

ما زیبایی خط شما را در 15 جلسه 1 ساعته تضمین می کنیم.

دارنده تاییدیه تدریس از موسسه علم و هنر ایرانیان

( بنیانگذار علم مهندسی حروف در جهان )

آدرس : مراغه، خیابان قدس، اول کوچه ملامحمود، طبقه فوقانی، پاساژ شهریار ، آموزشگاه زبان معرفت، ساختمان شماره 2

09149212825

04212230046

Learning calligraphy pen

Learning Persian and Latin calligraphy pen in Maragheh
Our beautiful 15 sessions of 1 hour in line, we assure you.
Teaching Certificate from the Institute of Science and Arts Hub
(Founder of the engineering characters)

Address: Maragheh Quds Street, the first street Mlamhmvd, upper floor, passage prince, Language Schools of Knowledge, Building # 2

Knowledge of language school, language school knowledge, Maragheh, calligraphy pen, calligraphy pen training, character building, engineering, science, letters, language, cognition Institute Maragheh, Institute of Science and Arts Hub