رستوران برلیان مراغه

انواع غذاهای لذیذ ایرانی در رستوران برلیان مراغه

هدف رستوران برلیان تلاش در جهت ترویج فرهنگ استفاده از غذای سالم و تهیه غذای مقوی و خوش طعم می باشد .

مدیریت رستوران برلیان آقای راشدی بشماره تماس 09148289910 می باشد.
 

 Diamond restaurant Maragheh

Iranian gourmet foods in restaurants Maragheh Diamonds
The goal Diamond restaurant in efforts to promote a culture of healthy and nutritious and tasty food is prepared.

Diamond Restaurant Management Contact Mr. Rashdi count is 09148289910.

Mr. Rashidi, Maragheh Diamonds, Diamond restaurants, restaurant Maragheh Diamonds, Diamond Restaurant Management