اعطای تسهیلات به خریداران محصولات شرکتهای تولیدی

اعطای تسهیلات به خریداران محصولات شرکتهای تولیدی

بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور، در اجرای فرمایشات و تاکید مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای دولت محترم مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی مبتلا به رکود، افتخار دارد طرحی را در این زمینه تحت عنوان ( طرح حمایت از تولید ) ارائه نماید. در این طرح بانک به عنوان حلقه واسط بین دو حلقه فروشنده محصول تولیدی ( فاقد تقاضا برای خرید محصولات تولیدی خود ) و خریدار ( که فاقد نقدینگی می باشد ) قرار گرفته تا از سویی نقدینگی مورد نیاز خریدار برای خرید محصولات تولیدی شرکتها فراهم شود و از سوی دیگر با تزریق وجوه نقد به شرکتهای مذکور امکان تولید مستمر برای آنان فراهم گردد.

برای درج تبلیغات بانکی شعب بانک میتوانید با 09141776345 تماس حاصل فرمایید.

الف ) تعاریف :

شعبه عامل فروشنده : شعبه ای که فروشنده کالا در آن حساب جاری بدون دسته چک دارد.

شعبه عامل خریدار : شعبه ای که خریدار کالا در آن حساب جاری دارد.

ب) فرایند اجرای کار :

 1. انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک و فروشنده کالا ( واحد تولیدی ).
 • تبصره یک ) در زمان انعقاد تفاهم نامه، اطمینان از فعال بودن واحد تولیدی، توجه و حصول اطمینان از امکانات و توانایی های واحد مذکور برای تامین کالای مورد نیاز خریداران ( متقاضیان تسهیلات) الزامی می باشد.
 • تبصره دوم ) انعقاد تفاهم نامه با فروشندگان کالا که دارای مطالبات غیرجاری در بانک صادرات می باشند در اولویت قرار دارد.
 • افتتاح حساب جاری ( بدون دسته چک ) توسط شرکت فروشنده در شعبه عامل فروشنده
 • صدور پیش فاکتور به نام خریدار کالا ( متقاضی تسهیلات ) توسط شرکت تولیدی ( فروشنده محصول )
 • پرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک توسط شعبه عامل خریدار حداکثر معادل 70% مبلغ پیش فاکتور صادره از سوی فروشنده.
 • دریافت حداقل 30% از مبلغ پیش فاکتور از خریدار کالا توسط شعبه عامل خریدار ( به صورت نقد )
 • واریز کل مبلغ پیش فاکتور توسط شعبه عامل خریدار به حساب جاری بدون دسته چک فروشنده در شعبه عامل فروشنده کالا

ج ) شعبه عامل فروشنده موظف است وجوه واریزی را به شرح ذیل تسهیم نماید :

 1. در صورتی که شرکت تولیدی فروشنده کالا فاقد هرگونه بدهی و یا دارای بدهی جاری نزد شعب این بانک باشد، حداکثر 60% مبلغ مذکور به حساب جاری فروشنده منتقل و حداقل 40% در حساب جاری بدون دسته چک فروشنده باقی می ماند تا بابت پشتوانه اعتبارات اسنادی ارزی / ریالی یا ضمانت نامه شرکت فروشنده، مورد استفاده قرار گیرد.
 2. در صورتی که شرکت فروشنده دارای بدهی غیرجاری باشد :
 • 30% از مبلغ واریزی بابت کاهش بدهی غیر جاری شرکت فروشنده اختصاص یابد
 • 30% به حساب جاری شرکت فروشنده کارسازی شود
 • 40% الباقی در حساب جاری بدون دسته چک فروشنده باقی می ماند تا بابت پشتوانه اعتبارات اسنادی ارزی / ریالی یا ضمانت نامه شرکت فروشنده مورد استفاده قرار گیرد.

توجه 1 ) در موارد خاص با توجه به شرایط واحد تولیدی درصدهای مذکور قابل تعدیل می باشد.

توجه 2) مجموع مبلغ اعتبار اسنادی گشایش شده / ضمانت نامه صادره پس از کسر پیش پرداخت نمی باید از مانده حساب جاری بدون دسته چک شرکت فروشنده بیشتر باشد.

توجه 3 ) واحد تولیدی در هر صورت حق برداشت 40% الباقی وجه موجود در حساب جاری بدون دسته چک خود را پایان مدت قرارداد / قراردادهای تسهیلاتی خریدار / خریداران را نداشته و بنابراین شعبه عامل فروشنده قبل از پرداخت وجه مذکور به واحد تولیدی می باید از انقضای مدت قراردادهای مذکور از طریق استعلام از شعبه خریدار اطمینان حاصل نماید.

توجه 4 ) در صورتی که خریدار اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت ننموده باشد و یا تسهیلات به صرفصلهای غیرجاری انتقال یافته باشد، مسئولیتی متوجه واحد تولیدی نبوده و با انقضای مدت قرارداد / قراردادهای تسهیلاتی منعقده با خریدار / خریداران ، 40% وجه موجود از حساب جاری بدون دسته چک فروشنده ( در صورتی که وثیقه اعتبارات اسنادی / ضمانتنامه نباشد ) به وی ( واحد تولیدی فروشنده کالا ) پرداخت می شود.

د ) شرایط اعطای تسهیلات به خریدار کالا :

 1. به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک قبل از تخصیص هرگونه اعتبار، نسبت به اعتبارسنجی متقاضی تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام می نماید.
 2. تسهیلات پرداختی به خریداران کالا در قالب عقد فروش اقساطی برای واحدهای تولیدی و در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی برای واحدهای بازرگانی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک و حداکثر تا مبلغ 3 میلیارد ریال به ازای هر خریدار صورت می پذیرد.
 3. نرخ سود برای اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی مطابق با نرخ سود جاری بانک مبادله ای ( در حال حاضر 21% ) و برای واحدهای بازرگانی در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی ( در حال حاضر 24% ) می باشد.
 4. مدت قرارداد تسهیلات مذکور برای واحدهای تولیدی حداکثر 12 ماه با بازپرداخت بصورت اقساط مساوی ماهانه و برای واحدهای بازرگانی حداکثر 6 ماه خواهد بود.
 5. اعطای تسهیلات به خریداران محصولات تولیدی شرکتهای فروشنده بدون در نظر گرفتن معدل موجودی حسابهای آنان امکان پذیر می باشد.
 6. وثایق قابل قبول در این طرح با توجه به نتایج اعتبارسنجی بعمل آمده توسط بانک از وضعیت اقتصادی و مالی خریدار به شرح ذیل می باشد:

الف ) وجه نقد، انواع سپرده سرمایه گذاری مدت دار ریالی و ارزی ( اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ) بانک صادرات ایران. حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری بدون دسته چک بانک صادرات ایران، اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شرکتها و یا سازمانهای دولتی با عاملیت بانک صادرات ایران ( بجز اوراق مشارکتی که قبل از سررسید، قابل بازخرید نمی باشد). گواهی سپرده خاص و عام منتشره توسط بانک صادرات ایران.

ب) وثیقه ملکی ( محل کارخانه / املاک مسکونی، اداری و تجاری ).

ج) سفته معتبر و قرارداد لازم الاجراء

برای درج و ثبت تبلیغات شهری شعب بانک صادرات یا سایر بانکهای کشور میتوانید با 09141776345 تماس حاصل فرمایید و یا به ePayBank.ir مراجعه کنید.