بایگانی برچسب: s

کشاورزی آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و عبور راه های مهم ارتباطی از آن و برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و توانمندی های بالقوه طبیعی، موقعیت ویزه ای در اقتصاد کشور ایران دارد. این توانمندیها باعث شده است که استان آذربایجان شرقی در زمینه های مختلف اقتصادی مانند : کشاورزی ، صنایع و معادن ، بازرگانی و خدمات به عنوان یکی از استانهای مهم کشور ایران محسوب شود.

استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی، از توانمندی های قابل ملاحظه ای از نظر منابع و مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی، برخوردار است. ادامه خواندن کشاورزی آذربایجان شرقی