بایگانی دسته: درج آگهی و تبلیغاتی اینترنت شهر چالوس

درج آگهی و تبلیغات اینترنت شهر چالوس مازندران

زیگموند فروید

فروید روانشناسی را به مقام شایسـته خـود رسـانید . وی پیشـرو بزرگـی بـود و بیشـتر موفقیت های او از طبع مبتكر و سبك ادبی او منشأ گرفت. دستگاه فكری او گرچه بـه هـیچ گرایی «نیهیلیسم» نزدیك است، باز از حیث اصالت و جذابیت نظیـر نـدارد و جـز در عـالم ادبیات محض رقیبی برای سبك گیرای او نمی توان یافت. وی به جهانیان آموخت كه از پـس پرده روان شناسی به امور بنگرند؛ و این از ضروریات عصر ما بود. فروید مردم را واداشت كه مسایل حیاتی بشریت را برای خـود طـرح كننـد و از روان شناسـی خشـك آكادمیـك قـرن نوزدهم، پسی كانالیز بندگل و بت شكن را آفرید

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای روانشناسان، روانپزشکان و کلینیک های پزشکی

ارایه درگاه درج آگهی و تبلیغات نیازمندی شهری و استانی در mycityad.ir برای شهروند ایرانی ادامه خواندن زیگموند فروید

جزوه کارآفرینی

جزوه کارآفرینی

مقدمه :

کارآفرینی از آن جمله مفا هیمی است که در صورتی که دولتها نسبت به آن اهتمام ورزند ، هر چند صد ساله را در دهه ای خواهند گذراند .

رشد شتابان کارآفرینی در جهان چندی نیست که باعث تحول عظیم در رویدادهای اقتصادی از یک طرف و افزایش شکاف و فاصله میان کشورها شده است و عدم برنامه ریزی اجرایی صحیح در این حوزه این فاصله را بیش از پیش افزایش خواهد داد .

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای سایتهای فعال در حوزه نیازمندی ، درج آگهی ، خرید و فروش کالا و خدمات اینترنتی ،وبلاگها و صفحات شبکه های اجتماعی

تبلیغات کالا و خدمات خود را براحتی میتوانید در mycityad.ir درج آگهی رایگان کنید.
ادامه خواندن جزوه کارآفرینی