صنایع خشکبار و بسته بندی ملکی

صنایع خشکبار و بسته بندی ملکی در مراغه

شرکت نادرگهر – تولید و بسته بندی خشکبار آلوچه ، غذا قیسی، آلبالو ، برگه زردآلو و …

تلفن : 04212238602 – 04212224589

فاکس : 04212239184

ادرس: مراغه – خیابان قدس – کوچه آغداش پلاک 31