خشکبار مراغه

خشکه بار یا خشکبار مراغه شامل  پسته، بادام کاغذی، گردو کاغذی ،  قیسی خشک، فندق، گردو خشک، کشمش، سبزه، سبزه تیزابی، برگه هلو، برگه زردآلو و به بیان دیگر میوه‌های خشک از قبیل میوه‌های فوق و آلو و آلوچه و آلبالو و زردآلوی خشک، خرما، انجیر خشک  می شود و در قدیم آن را میوه خشک می‌گفته‌اند و آن جزء آجیل حساب نمی‌شود و به آن خشکه بار نیز گفته می‌شود.  خوراکی و نوشیدنی

آیا می دانید که بزرگترین و مدرن ترین بازار خشكبار شمال غرب كشور در مراغه  احداث می شود؟

آیا می دانید که هر ساله خشکبار صادراتی مراغه 50 میلیارد ریال ارز وارد کشور می کند؟

محصولات صادراتی خشکبار مراغه به  کشورهایی همچون اتریش، روسیه، مجارستان، آلمان، قطر، هند، ترکیه، امارات و سودان صادر می شوند.

آیا اطلاع دارید که بهترین سوغاتی مراغه همان خشکبار مراغه است.

آیا اطلاع دارید که خشکبار مراغه به صورت عمده و خرده بفروش می رسد؟

Maragheh rigid or nuts including pistachios , almonds , paper , paper walnuts , dried Qysy , hazelnuts , walnuts , dried raisins, sprouts , green and aqua , peaches , apricots and other dried fruits such as described above fruits and plums, plums and cherries and dried apricots , dates , dried figs and dried fruits in ancient formally component does not account nuts and dry again, it is said .

Do you know where the biggest market in the North West of nuts will be built at Maragheh ?

Did you know that each year 50 billion riyal currency, the country’s fruit exports to Maragheh ?

Maragheh fruit exports to countries such as Austria , Russia , Hungary , Germany, Qatar, India , Turkey , UAE and Sudan are issued .

Did you know that the best souvenirs Maragheh Maragheh is just nuts .

Did you know that nuts Maragheh wholesale and retail sale ?

North West of dried fruit market , fruit market, Maragheh , Maragheh nuts , dried fruit export , fruit export, Maragheh , Maragheh nuts , dried fruits company Maragheh Maragheh products, nuts , dried fruit export , fruit export Maragheh, Maragheh nut factory , promotional advertising needs Maragheh