بایگانی برچسب: s

منابع آب استان البرز

منابع طبیعی استان البرز
منابع آب استان البرز
هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم . سوره انبیاء آیه 30
منابع آب استان البرز به دو دسته آب های سطحی و زیر زمینی تقسیم می شوند:
الف ) آب های سطحی : ارتفاعات شمالی استان البرز سرچشمه رودهای دائمی از جمله کرج ، طالقان و کردان است. در جنوب استان البرز به دلیل بارش کم، بیشتر رودها به شکل فصلی یا اتفاقی دیده می شوند. ادامه خواندن منابع آب استان البرز

درج آگهی استان البرز

استان البرز یا همان کرج سابق در زبان باستانی به شکل هَربُرز بوده است. در این کلمه << هر >> به معنای کوه و << برز>> به معنای بلندی آمده است. استان البرز کوچک ترین استان ایران که نام آن برگرفته از مرتفع ترین رشته کوه های کشور است، با مساحت 5125 کیلومتر مربع، کمتر از نیم درصد (حدود 0.31 درصد ) از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. ادامه خواندن درج آگهی استان البرز