دفتر پیشخوان دولت تیموری

دفتر پیشخوان دولت تیموری در شهرستان مراغه  ارائه کننده کلیه خدمات ادارات و سازمانهای طرف قرارداد- پست -مخابرات – پست بانک – خدمات درمانی – دارایی – امور برق – امور آبیاری باغ ها – فروش سیم کارت و کارت شارژ برای همشهریان عزیز می باشد.

شماره مجوز :
72-10-1168
با کادری مجرب از 8 صبح تا 8 شب

آدرس : مراغه ، خیابان کاشانی ،جنب بهداشت

شماره تماس : 04212253000

Dolat Office Timurid Maragheh city agencies and organizations providing services under contract – Email – Contacts – Post Bank – Medical Services – Finance – electrical work – watering of gardens – sale of SIM cards and recharge cards to dear fellow is.

License Number:
72-10-1168
With experienced staff from 8 am to 8 pm

Address: Maragheh, Kashani Street, next to the Health

Contact Number: 04212253000

Watering of gardens, electrical issues, administrative services, health care, finance, Desk Office, city of Maragheh, sell SIM cards and recharge cards, Telecommunications, Post, Post Bank, Dolat Timurid