کیست سینه

Breast cyst کیست سینه کیسه پستان

به کیسه پرشده ای از محتوای مایع میگویند که در داخل پستان میباشد.یک فرد میتواند یک یا چند سیستهای پستان داشته باشد و بیشتر به واسطه برآمدگیهای گردوی یا بیضی شکلشان در لبه های متمایز شناخته میشوند.

کیست پستان از نظر بافت بیشتر همانند یک کیسه حاوی آب کوچک نرم احساس میشود کیست پستان میتواند دردناک و گاهی آزاردهنده باشد، اما در حالت کلی بیخطر هستند

یائسگی کیستها بیشتر در زنان قبل از و در سنین حدود 30 یا 40 میتواند به وجود آید.آنها معمولا پس از یائسگی ناپدید میشوند، اما ممکن است در هنگام استفاده از هورمون درمانی باقی بماند و یا دوباره ایجاد شود.

 درد و تورم معمولا در بیماری فیبروسیست پستان کیست پستان می تواند بخشی از نیمه دوم سیکل قاعدگی یا در دوران بارداری بیشتر است درمان کیستهای پستان معمولا لازم نیست مگر اینکه دردناک یا باعث ناراحتی باشد. در اغلب موارد، ناراحتی که ایجاد میکنند میتواند با تخلیه مایع از کیست کاهش داده شود.

کیست به دلیل رشد غدد شیری شکل میگیرد و اندازه آنها میتواند از کوچکتر از یک کیستهای کوچک در طول معاینه فیزیکی .نخود به بزرگتر از یک توپ پینگپنگ باشداحساس نمیشوند و برخی از کیستهای بزرگ همانند توده احساس میشوند.با اینحال، بیشتر کیستها، صرفنظر از اندازه شان در طول آزمون فیزیکی قابل شناسایی نیستند.

Ovarian cyst

کیست تخمدان

کیست تخمدان عبارت است از توده های تخمدانی معمولا خوش خیم که اغلب از نسج تخمدان تولید می شود و در بسیاری از موارد از فولیکول های سطح تخمدان سرچشمه می گیرد.در واقع کیست تخمدان از توده های کیسه مانندی که دارای یک جدار است و مقداری مایع ساده داخل آن جمع شده، تشکیل شده است.چه عواملی باعث بروز کیست تخمدان می شود

علل متفاوتی می تواند باعث بروز این کیست ها شود که اکثرًا علت آن عدم تخمک گذاری است،چون فولیکولی که قرار است »تخمک« را ایجاد کند و معمولا  در روز چهاردهم بعد ازشروع عادت ماهیانه، پارگی طبیعی پیدا کرده و تخمک را آزاد می کند،این اتفاق در این فرد رخ نمی دهد و با تجمع آب در داخل خود،تبدیل به کیست می شود.گاهی چند تخمک چند کیست تولید می کنند و این عمل تکرار شده،تعداد زیادی کیست کوچک در تخمدانها ایجاد می شود که آنها را به نام تخمدانهای «پلی کیستیک» می شناسیم.

کیست تخمدان چند نوع است

کیست ها انواع مختلف دارند ولی کیست های تخمدان شایع که بیشتر دیده می شود،اکثرًا کیست های ساده و همان کیست هایی است که شرح داده شد.ولی در مواردی این کیست ها می تواند بدخیم و خطرناک باشد که برای تشریح آنها به بحث های پیچیده پزشکی نیاز می باشد.

گاهی هم از محل فولیکول تخمدانی در مرحله دوم سیکل ماهانه که دوره »لوتیئنی« نامیده می شودکیست های لوتیئنی ساخته می شود که آنها نیز به نام کیست »فونکسیونل«شناخته شده و خطرناک نیستند.این کیست ها یا خود به خود و یا بوسیله درمانهای ساده رفع می شوند.

همانطور که اشاره شد،کیست هایی که جدار نازک و صاف دارند،ساده هستند و در داخل آنها مایع صاف بدون هیچ گونه نسج اضافی مالحظه می شود اینها کیست های »فونکسیونل« هستند و اکثرًا خود به خود رفع می شوند،پس به درمان خاصی نیاز ندارد.ولی گاهی همین کیست ها،کمی بزرگتر شده و می توانند عالیمی مثل درد در زیردل و اختلال در دوره ماهانه بیمار تولید کنند.گاهی هم لکه بینی در این بیماران دیده می شود که با استفاده از قرص های ضدبارداری به راحتی درمان می شوند و با یک سونوگرافی ساده هم تشخیص داده می شوند.

در ضمن تخمدانهای با کیست های متعدد )پلی کیستیک( نسبتاً خوش خیم هستند ولی درمانآنها در بیماران مختلف بر حسب شرایط بیمار نظیر وزن و اینکه ازدواج کرده یا نه و یا بچه می خواهد یا نمی خواهد کام ًال متفاوت است و به بررسی ها و آزمایشهای دقیق تر و مراجعه های متعدد به پزشک نیاز دارد.

در بیماری که کیست تخمدان دارد،اگر علایم غیرعادی رخ دهد،ممکن است کار به جراحی بکشد،مثلا کیست پاره شود و یا دردهای شکمی و لگنی حاد و عالیم خونریزی داخل شکمی پیدا شود،اکثرًا کار به جراحی می کشد.

* در بعضی موارد هم ممکن است کیست دچار پیچ خوردگی شود و این پیچ خوردگی ادامه یافته منجر به تحریک پریتون و کیست دچار کم خونی شود.در این صورت نیز اگر علایم با جابجایی و استراحت تغییر نکند و درد و استفراغ ادامه پیدا کند،باید جراحی شود.

* در حالتی که کیست خیلی بزرگ شود و یا آنکه پس از چند دوره درمان طبی به درمان جواب ندهد (باید جراحی شود) معمولا تخمدانهای با کیست های متعدد به جراحی نیاز ندارند ولی بیمار باید با دقت تحت نظر باشد و ممکن است سالها به درمان طبی نیاز داشته باشد که بر حسب شرایط

سنی،

وضعیت کیست ها

و شرایط زناشویی

و وزن بیمار،درمانها متفاوت خواهد بود.

پیشگیری بدون استفاده از دارو برای کیست تخمدان وجود ندارد فقط تجربه نشان داده که افرادی که از قرصهای ضد بارداری استفاده می کنند،کمتر دچار کیست تخمدان می شوند و در حاملگی و شیردهی نیز به علت مهار فعالیت تخمدان کیست های تخمدان کمتر مشاهده می شود و اگر هم وجود داشته باشد در دوره بارداری و شیردهی خود به خود پس رفت پیدا می کند.

معمولاخانم هایی که دیر ازدواج می کنند و دیر حامله می شوند،بیشتر در معرض این کیست ها قرار می گیرند، ولی کاملا نمی توانیم بگوییم که برای جلوگیری از کیست تخمدان قرص ضد بارداری بخورند چون همه خانمها کیست تخمدان پیدا نمی کنند بنابراین توصیه می کنم با مراجعه مرتب ساالنه به پزشک متخصص زنان مشاوره و معاینه شوند و هرگاه دردهای مبهم لگنی، لکه بینی و یا بی نظمی در عادت ماهانه پیدا کردند.باید با متخصص زنان مشورت کنند و به موقع سونوگرافی انجام دهند تا در صورت کیست،نوع آن مشخص شود و درمان به روش صحیح صورت گیرد.

چون اکثر این کیست ها در صورت تشخیص بموقع با درمان دارویی رفع خواهند شد( استفاده از هورمون ها) و به ندرت کار به جراحی می کشد.

معمولا دختر خانمهایی که کیست تخمدان دارند،از اینکه در آینده بار دار نشوند،نگران هستند، آیا کیست تخمدان مانع بارداری می شود؟

در تخمدانهای پلی کیستیک با توجه به اینکه کاملا وضع آندوکرینولوژی زن به هم می خورد و از تخمدانهای کیستیک و بدون تخمک گذاری هورمونهای مردانه ترشح می شود همچنین پرمویی )هیرسوتیسم( و اختلالات شدید دوره ماهانه دیده می شود )مثلا هر شش ماه یا هر سه تا چهار ماه یکبار پریود می شوند( فرد دچار »الیگومنوره« شدید می شود،در نتیجه با شرایط حاملگی دشوار روبه رو است و به کمک پزشک نیاز دارند.علاوه بر این افرادی که هنوز ازدواج نکردند،هم نباید رها شوند چون اختلالات و تغییرات هورمونی ایجاد عوارض می کند و حتی می تواند حالتی شبیه دیابت در بیماران ایجاد کند.خانمهایی که کیست تخمدان دارند و دارو مصرف می کنند،باید از حرکات ورزشی جهشی و کششی،دوومیدانی،شنا،یوگا و نظیر آن پرهیز کنند.

در واقع هر کاری که فشار به لگن بیاورد ممنوع است.پس از دوره درمان هم که پزشک تعیین می کند،دوباره مراجعه کنند تا از درمان کامل خود مطلع شوند و در صورت جواب ندادن درمان و بهبود نیافتن،بررسی های آزمایشگاهی دقیق تر از آنها به عمل آید.

علایم کیست تخمدان :

درد لگن ، پریود سنگین ، تخلیه مشکل روده ، خستگی ، گیجی