رصدخانه مراغه

رصدخانه مراغه

رصدخانه مراغه نخستین بنای عصر ایلخانی است که یک سال پس از انتخاب مراغه به عنوان پایتخت هلاکوخان در سال 657 هجری قمری بوسیله خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شد. احداث رصدخانه مراغه حدود دوازده سال طول کشیده است.

خواجه نصیرالدین طوسی با گردآوری دانشمندان مختلف از اقصی نقاط جهان و نجات آنها از یورشهای مغول و نیز با گردآوری کتابخانه عظیم، این محل را به بزرگترین مرکز علمی جهان در آن دوره مبدل ساخت و موجبات تدوین زیج ایلخانی را فراهم نمود.

رصدخانه مراغه تا سالها، الگوی ساخت رصدخانه های بزرگی بوده است. الغ بیک براساس طرح رصدخانه مراغه، رصدخانه ای را در سمرقند بنیان نهاد. همچنین فومن جی منجم چینی نیز با الهام از این مجموعه  رصدخانه ای را در چین ایجاد کرد. این مجموعه از بخشهای مختلفی چون برج مرکزی، کتابخانه، واحدهای مدور پنجگانه و دیگر واحدهای کارگاهی از جمله ریخته گری و محل ساخت ابزار آلات تشکیل می شد.

Maragheh observatory

Maragheh observatory is the first building period of one year after the election of the patriarch Hlakvkhan Maragheh the capital was built in 657 AH by Khajeh Nasir . Maragheh observatory has been built for about twelve years .

KN Toosi gathering of scientists from around the world and save them from raids by the Mongols and collected a huge library , this place has turned into the largest science center in the world in that period , and trigger an provided Ilkhani Editor Horoscope .

Maragheh observatory for many years , the pattern has great observatory . According to one adult Maragheh observatory project , an observatory in Samarkand founded . The Chinese astronomer Jay Fooman inspired collection in China created an observatory . The various parts of the central tower , library, five circular units and other units, including casting and location of the workshop was to build up tools .

Maragheh, Maragheh observatory, observatory, built at Maragheh observatory, select Maragheh observatory Maragheh, construction tools, construction Observatory, Samarkand, Maragheh observatory plans, capital Hlakvkhan Library